CZŁOWIEK W CENTRUM UWAGI

Baśniowa Kraina – przedszkole w gminie Jastrząb

1 osoba może zagłosować raz dziennie
na 1 projekt w ramach każdej kategorii

Beneficjent: Gmina Jastrząb

Tytuł projektu: Przedszkole „Baśniowa Kraina”

Projekt dotyczył utworzenia pierwszego Gminnego Przedszkola w Gminie Jastrząb dla 20 dzieci w wieku 3-4 lat zamieszkałych na terenie gminy.  Na działalność przedszkola dostosowano pomieszczenia w starej niefunkcjonującej szkole podstawowej w Gąsawach Plebańskich.  Remontowana przestrzeń została dostosowana do osób o specyficznych potrzebach.

W ramach projektu  zakupiono meble i wyposażenie do pomieszczeń przedszkola m.in:

 • stoliki wraz z krzesełkami,
 • regały na zabawki i pomoce dydaktyczne,
 • szafki na wyprawkę oraz szafki do szatni,
 • leżaczki z kompletem pościeli,
 • biblioteczki, suszarkę na prace plastyczne
 • dywany,
 • tablicę interaktywną,
 • wyposażenie kuchni (lodówka, zmywarko – wyważarka, zastawa stołowa, zlewozmywaki)
 • wyposażenie łazienek (umywalki z bateriami, zestawy ustępowe, lustra, półki na kubeczki i ręczniczki)
 • zabawki,
 • pomoce dydaktyczne (bloki, kredki, plastelina, farby itp.)

Projekt zapewnił bieżącą dzielność przedszkola. Zatrudniono nauczyciela wychowania przedszkolnego, pomoc nauczyciela oraz osobę odpowiedzialną za utrzymanie czystości. Poza projektem zatrudniono Dyrektora przedszkola. W ramach projektu były również finansowane zajęcia dodatkowe specjalistyczne stymulujące wszechstronny rozwój dzieci poprzez wsparcie bezpośrednie (j. angielski, zajęcia logopedyczne, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej oraz zajęcia taneczno-rytmiczne). Zapewnione były zajęcia z pedagogiem i z psychologiem, którzy pomagali we wczesnym wykryciu i niwelowaniu deficytów rozwojowych oraz odkrywali uzdolnienia i talenty. Pomagali również rozwijać poczucie własnej wartości pewności siebie u dzieci.  W ramach projektu zorganizowano wycieczki dzieci do Bałtowa czy Krainy Zabaw oraz Piknik Rodzinny. Projekt zapewnił również szkolenia nauczyciela w celu podniesienia jego kwalifikacji zawodowych i przygotowania do prowadzenia niestereotypowych i równościowych zajęć.

Celem głównym projektu było stworzenie dostępu do edukacji przedszkola dla 20 dzieci w wieku3-4 l z terenu Gminy Jastrząb w celu wyrównania i zwiększania ich szans edukacyjnych w dalszym procesie kształcenia do dnia 31.08.2017r.

Całkowita wartość projektu wyniosła 240.995,75 zł  w tym 48 119,00 zł wkład własny gminy.