PROJEKTY

Aranżacja ekspozycji w oranżerii Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

1 osoba może zagłosować raz dziennie
na 1 projekt w ramach każdej kategorii

Beneficjent: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

Tytuł projektu: Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystania – aranżacja ekspozycji w Oranżerii Muzeum Romantyzmu w Opinogórze z zastosowaniem technologii audiowizualnych

Unikalność projektu polegała na połączeniu nowoczesnych rozwiązań i historii XIX-wiecznej oranżerii. Polegał on na aranżacji sutereny oranżerii Muzeum Romantyzmu w Opinogórze i przygotowaniu jej do pełnienia funkcji sal ekspozycyjnych Muzeum. Dokonano takiej aranżacji pomieszczeń muzealnej oranżerii, aby było to miejsce ciekawe i przyjazne dla turystów, szczególnie tych najmłodszych, ale także opowiadające o funkcji, budowie i historii oranżerii przywróconej w przestrzeni muzealnej.

Sala, od której zaczyna się zwiedzanie ekspozycji, wprowadza w przestrzeń historycznej oranżerii przełożoną na język współczesnej architektury. Za pomocą dźwięku, obrazu oraz atmosfery pomieszczenia można dowiedzieć się i poczuć, czemu służył budynek. Duży świetlik w suficie pozwolił na aranżację z użyciem roślin doniczkowych w ogrodzie wertykalnym. Znalazły się tu też neogotycka, żeliwna ławeczka z XIX-wieku i XIX-wieczne alegoryczne rzeźby wg tradycji nazywane „Adamem” i „Ewą”. To niezwykle cenne elementy, które zdobiły Opinogórę od czasu, gdy bywał tu Zygmunt Krasiński (1812-1859). Całość uzupełnia makieta przedstawiająca połowę budynku oranżerii w skali 1:30. Ściana znajdująca się naprzeciwko ogrodu wertykalnego mieści w sobie stanowiska edukacyjne audio i wideo, dostępne dla zwiedzających dzięki wizjerom.

Kolejna sala to przestrzeń eksponująca strukturę, nastrój oraz rozwiązania techniczne zastosowane w oranżerii. W istniejący układ z cegieł pozyskanych na stanowisku archeologicznym zostały wkomponowane elementy wyjaśniające sposób funkcjonowania budynku. Makieta interaktywna w Sali przedstawia kanały grzewcze i system rozprowadzania ciepła po obiekcie.

Tematem dominującym trzeciej sali ekspozycyjnej są prace archeologiczne przeprowadzone podczas badań nad budynkiem. Wielkoformatowe zdjęcia przedstawiają relikty dawnej oranżerii odsłonięte w wyniku prac terenowych, a makieta – przekrój przez wykop archeologiczny. Znajdujące się tu witryny mieszczą takie eksponaty jak m.in. żardiniery i kwietniki. Środek sali zajmuje makieta przedstawiająca stanowisko archeologiczne. 

W dodatkowo wydzielonej salce salkę edukacyjno-interaktywnej z dywanem interaktywnym przetwarzającym wyświetlany obraz w wyniku reakcji na ruchy rąk użytkowników można poczuć się jak archeolog – wykopując eksponaty znajdujące się obecnie w zbiorach lub na ekspozycjach Muzeum Romantyzmu oraz ułożyć puzzle. Jest tu również mapa interaktywna całego zespołu pałacowo-parkowego w Opinogórze.

Istotnym udogodnieniem jest też dostosowanie ekspozycji do potrzeb osób niepełnosprawnych m.in. przez  usunięcie barier architektonicznych, zamontowanie systemu nadajników dźwiękowych przeznaczonych dla osób niewidomych oraz tabliczek i opisów dodatkowych w języku Braille’a, a także wykorzystanie nagrań audio i wideo dostosowanych dla osób niesłyszących i niewidzących.