CZŁOWIEK W CENTRUM UWAGI

Odzyskać przyszłość – pomoc społeczna na Pradze-Południe

1 osoba może zagłosować raz dziennie
na 1 projekt w ramach każdej kategorii

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa/Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy

Tytuł projektu: Odzyskać przyszłość

Celem projektu był wzrost aktywności społeczno-zatrudnieniowej 50 osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego i ubóstwa. W projekcie wzięło udział 30 osób bezdomnych i 20 bezrobotnych. Minimum 80 procent z nich doświadczało wielokrotnego wykluczenia, a dziesięć procent z nich żyje z niepełnosprawnością.

Odpowiednio do potrzeb uczestników projektu zorganizowano:

  • dla osób bezdomnych indywidualny program wychodzenia z bezdomności uwzględniający: zajęcia psychoedukacji grupowej, indywidualne konsultacje psychologa i terapeuty, pracę socjalną , udział w pracach charytatywnych i formach integracyjnych;
  • dla osób bezrobotnych z III profilem pomocy zorganizowano: konsultacje psychologa, doradcy zawodowego, prace socjalne , Program Aktywizacja i Integracja, udział w Pracach Społecznie Użytecznych, szkolenia i kursy zawodowe.

Źródło: OPS Praga Południe