PROJEKTY

Obiekt Kultury „Jatki” w Ostrowi Mazowieckiej

1 osoba może zagłosować raz dziennie
na 1 projekt w ramach każdej kategorii

Beneficjent: Miasto Ostrów Mazowiecka

Tytuł projektu: Ochrona zabytkowego budynku „Jatek” w Ostrowi Mazowieckiej i nadanie mu nowych funkcji kulturalnych

Obiekt zabytkowy z 1903 r. wykonany z cegły ceramicznej, parterowy, jednoprzestrzenny z podpiwniczeniem. Służył jako miejsce rozbioru, przechowywania i sprzedaży mięs i ryb. Z zewnątrz nigdy nie remontowany. Wnętrze kilkukrotnie przemalowywane bez remontu generalnego. Od około 20 lat nieużytkowany, niszczejący, popadający w ruinę. Przebudowa polegała na remoncie budynku z zachowaniem jego zabytkowego wyglądu przy jednoczesnej zmianie przeznaczenia. Przestrzeń hali targowej stała się przestrzenią koncertowo-wystawienniczą. W sali urządzane mogą być koncerty, widowiska, przedstawienia teatralne, ekspozycje, a także prelekcje, konferencje czy spotkania autorskie. Na potrzeby działalności Miejskiego Domu Kultury wykorzystano również drugi poziom budynku, czyli piwnice.  Zmiana funkcji oznacza równocześnie zmianę funkcjonalności i dostępności.

Konieczne modyfikacje konstrukcji budynku obejmowały przebudowę, pierwotnie ciasnej i wąskiej klatki schodowej oraz przystosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, przede wszystkim poprzez uruchomienie windy. Nieużytkowany budynek został w znacznej mierze zdewastowany, wymagał wymiany lub założenia wszystkich instalacji, renowacji elewacji poprzez wymianę części cegieł ceramicznych i spoinowanie, wymianę dachu, stolarki okiennej, podłóg.  Jeszcze większe zmiany zaszły w środku Jatek, zwłaszcza na parterze, w pierwotnie handlowej części. W wyczyszczonej z dawnej infrastruktury masarskiej i handlowej hali, powstała szklana antresola, zwiększająca powierzchnię użytkową obiektu, a jednocześnie stanowiąca ważny akcent estetyczny.