PRODUKT LUB USŁUGA PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM

Modernizacja sali widowiskowej oraz wybranych scen teatralnych Warszawy

1 osoba może zagłosować raz dziennie
na 1 projekt w ramach każdej kategorii

Beneficjent: Miasto stołeczne Warszawa

Tytuł projektu: Nowa jakość kultury – poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez modernizację i wyposażenie sali widowiskowej oraz wybranych scen teatralnych m.st. Warszawy

Celem projektu było zwiększenie potencjału turystycznego i dostępności do zasobów kultury dla mieszkańców i turystów odwiedzających stolicę poprzez modernizację i wyposażenie sali widowiskowej Białołęckiego Ośrodka Kultury oraz scen teatralnych Teatru Dramatycznego i Teatru Powszechnego.

W ramach realizacji pierwszej części projektu zakupiono wyposażenie dla sali widowiskowej Białołęckiego Ośrodka Kultury, dzięki którym obiekt stał się w pełni przygotowany do pełnienia roli lokalnego centrum kulturalnego, co jest ważne dla ciągle rozwijającej się Dzielnicy Białołęka. W nowopowstałej sali  zainstalowano fotele (w tym specjalnie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych), nowoczesne urządzenia i elementy mechaniki scenicznej, oświetlenia technologicznego sceny oraz nagłośnienia. Ponadto wykonano zewnętrzne elementy identyfikacyjnych placówki.

W ramach drugiej części projektu przeprowadzono modernizację scen Teatru Dramatycznego m.st. W-wy, obejmującą prace służące m.in. zahamowaniu procesów degradacji zabytkowego Pałacu Kultury i Nauki, który jest siedzibą Teatru, poprzez wymianę konstrukcji stropu nad Małą Sceną, wymianę podłóg sceny Małej  i Dużej, modernizację widowni Małej Sceny oraz remont sztankietów elektrycznych Dużej Sceny. W celu ułatwienia korzystania z Teatru osobom niepełnosprawnym, dostosowano infrastrukturę do ich potrzeb poprzez utworzenie pętli słuchowo–indukcyjnej ułatwiającej osobom niepełnosprawnym  odbiór spektakli odgrywanych na Małej Scenie. Dla poprawienia komfortu widzów została zmodernizowana akustyka i zainstalowana klimatyzacja na Dużej Scenie. Część dóbr kultury jakimi dysponuje, Teatr została zdigitalizowana i udostępniona w Internecie, gdzie jest dostępna dla szerokiego grona odbiorców.   W ramach trzeciej części projektu zakupiono wyposażenia dla Sceny Dużej Teatru Powszechnego im. Z. Hübnera w Warszawie. Przeprowadzono montaż nowoczesnego oświetlenia oraz zakup sprzętu audiowizualnego do wyposażenia Sceny Dużej, co znacznie poprawiło komfort odbioru przedstawień scenicznych przez widzów Teatru Powszechnego. Zakupiono również macierz dyskową do archiwizacji cyfrowej spektakli oraz przeprowadzono prace związane ze zmianą sterowania oświetleniem.