PRODUKT LUB USŁUGA PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM

Multimedialne Centrum Natura – innowacyjne miejsce edukacji ekologicznej w Ostrołęce

1 osoba może zagłosować raz dziennie
na 1 projekt w ramach każdej kategorii

Beneficjent: Fundacja Drabina Rozwoju

Tytuł projektu: Multimedialne Centrum Natura – Ekologiczne Innowacje Na Rzecz Kultury

Głównym celem projektu jest rozbudowa/nadbudowa Multimedialnego Centrum Natura, innowacyjnego miejsca edukacji ekologicznej, kulturalnej, między innymi upowszechniającej prace Trash Art.

Celami bezpośrednimi są:

  • Rozszerzenie zakresu i zwiększenie jakości oferty kulturalnej na terenie Mazowsza,
  • Promocja dziedzictwa kulturowego powiązanego z unikalnym dziedzictwem przyrodniczym i historycznym subregionu ostrołęckiego,
  • Promocja idei trash-art,
  • Uatrakcyjnienie oferty programowej Centrum,
  • Promowanie Centrum jako miejsca przyjaznego mieszkańcom,
  • Rozwój gospodarczy regionu poprzez wkład projektu w rozwój turystyki kulturowej na obszarze powiatu ostrołęckiego,
  • Promocja kultury oraz popularyzowanie wiedzy na temat ekologii wśród mieszkańców Mazowsza, szczególnie najmłodszych,
  • Kształtowanie postaw i nabywanie wiedzy z zakresu edukacji ekologiczno-kulturalnej

W ramach projektu powstało Multimedialne Centrum Natura posiadające salę widowiskową, na której odbywają się sztuki i przedstawienia teatralne, koncerty i wydarzenia multimedialne. Centrum posiada również pomieszczenia umożliwiające realizację zadań artystycznych, działań związanych ze sztuką trash-art. Nowoczesna sala kinowa 360°, w której widz dosłownie wchodzi do wirtualnej rzeczywistości pełnej efektów specjalnych, stanowi wyjątkowy element tego niezwykłego miejsca. MCN może się również poszczycić piękną czytelnią, która jest doskonałym miejscem spotkań z książką.