CZŁOWIEK W CENTRUM UWAGI

Mali Aktywni – edukacja przedszkolna na Ursynowie

1 osoba może zagłosować raz dziennie
na 1 projekt w ramach każdej kategorii

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa / Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy

Tytuł projektu: Mali Aktywni

Głównym celem projektu był wzrost jakości ursynowskiej edukacji przedszkolnej poprzez realizację w roku szkolnym 2016/2017 zajęć specjalistycznych dla dzieci z niepełnosprawnością w Przedszkolu Specjalnym nr 213, zwiększających ich kompetencje emocjonalno-społeczne, oraz poprzez podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli Przedszkola Specjalnego nr 213 w zakresie terapii dziecka z niepełnosprawnością.

Zrealizowane cele szczegółowe projektu to m.in.:

 • przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji 86 dzieci z niepełnosprawnością,
 • ograniczenie skutków niepełnosprawności fizycznej i umysłowej oraz zaburzeń w rozwoju 86 dzieci,
 • ograniczenie problemów emocjonalnych, motywacyjnych i poznawczych 86 dzieci,
 • podniesienie jakości edukacji w zakresie specjalistycznych i nowatorskich metod pracy kadry pedagogicznej (5 nauczycieli),
 • włączenie rodziców i opiekunów w działalność wychowawczą przedszkola.

Grupą docelową projektu było w sumie 86 dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami oraz dzieci uczęszczających do Przedszkola Specjalnego
nr 213 na zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju, będących wychowankami Przedszkola Specjalnego nr 213 i innych ursynowskich przedszkoli. Projektem objętych było również 5 nauczycieli Przedszkola Specjalnego nr 213, zróżnicowanych pod względem wykształcenia i specjalizacji.

Projekt objął realizację poniższych zajęć:

 • zajęcia basenowe wg Koncepcji Halliwick,
 • dogoterapia,
 • hipoterapia,
 • Trening Słuchowy Johansena,
 • Trening Umiejętności Społeczno-emocjonalnych (TUS),
 • kursy szkoleniowe dla nauczycieli do prowadzenia zajęć basenowych wg Koncepcji Halliwick, zajęć z dogoterapii, Treningu Słuchowego Johansena oraz Treningu Umiejętności Społeczno-emocjonalnych.