CZŁOWIEK W CENTRUM UWAGI

Program badań przesiewowych słuchu dla najmłodszych uczniów

1 osoba może zagłosować raz dziennie
na 1 projekt w ramach każdej kategorii

Beneficjent: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

Tytuł projektu: Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych z województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019

Celem Programu było wczesne wykrycie, u dzieci przystępujących do obowiązku szkolnego, zaburzeń słuchu, które mogą niekorzystnie wpływać na proces komunikowania się dziecka w szkole i mogą utrudniać jego rozwój.

Badania przesiewowe słuchu przeprowadzono wśród dzieci ze szkół podstawowych w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich na terenie całej Polski i pokazały, że nawet co 6 dziecko może mieć różnego rodzaju problemy związane ze słuchem, które mają istotne znaczenie dla rozwoju dziecka i wyników nauczania. Uzyskane wyniki potwierdziły dużą skalę problemu zaburzeń słuchu wśród dzieci w wieku szkolnym.

Warto również pamiętać, że badania przesiewowe słuchu u dzieci w wieku szkolnym stanowiły integralną część priorytetu z obszaru zdrowia w czasie polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. W grudniu 2011 r., przyjęta została Konkluzja Rady UE w sprawie potrzeby wczesnego wykrywania i leczenia zaburzeń słuchu i mowy u dzieci szkolnych.