Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Ożarów Mazowiecki

Tytuł projektu: Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ożarów Mazowiecki

Beneficjent: Gmina Ożarów Mazowiecki

Projekt termomodernizacyjny gminy, obejmujący prace wykonywane w dwóch lokalizacjach – Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim oraz Pływalni Miejskiej – Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim był nominowany do finału Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku 2017” dziennika Rzeczpospolita.

Przedsięwzięcie polegało na przeprowadzeniu prac termomodernizacyjnych oraz zastosowaniu odnawialnych źródeł energii, które wpłynęły na obniżenie ilości zużywanej energii cieplnej i mocy cieplnej obiektów, obniżenia zapotrzebowania na energię pierwotną oraz na redukcję emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza.

Gruntownej termomodernizacji budynku wybudowanej w 1955 roku Szkoły Podstawowej nr 1, najstarszej placówki oświatowej na terenie gminy, towarzyszył generalny remont wszystkich pomieszczeń. Na terenie Pływali Miejskiej została natomiast zainstalowana instalacja fotowoltaiczna o największej powierzchni spośród wszystkich instalacji budynków użyteczności publicznej w gminie, dzięki czemu znacząco poprawił się komfort użytkowników.

Fot. Redakcja „Informatora Ożarowskiego”