„Parkuj i Jedź” w gminie Nadarzyn

Tytuł projektu: „Parkuj i Jedź” w gminie Nadarzyn

Beneficjent: Gmina Nadarzyn

Celem projektu było przeniesienie motoryzacji indywidualnej na rzecz transportu niezmotoryzowanego i komunikacji zbiorowej, a realizacja inwestycji pozwoliła na skoordynowanie różnych środków komunikacji (samochody, rowery, komunikacja zbiorowa), skrócenie czasu podróży oraz redukcję emisji spalin.

W ramach projektu na terenie gminy Nadarzyn wybudowano i w 2020 r. oddano do użytku parking „Park & Ride” wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Parking pełni funkcję zintegrowanego węzła (centrum) przesiadkowego. Inwestycja powstała w centralnej części Nadarzyna przy skrzyżowaniu ul. Granicznej z Mszczonowską oraz przy ścieżce rowerowej. W ramach projektu powstały:

– parking w systemie P&R na 225 miejsc parkingowych, w tym 8 przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością,

– miejsce do ładowania samochodów z napędem elektrycznym,

– 40 zadaszonych miejsc parkingowych przeznaczonych dla rowerów.

Dodatkowo znajduje się tam zadaszony dworzec autobusowy z 4 peronami i poczekalnią.

Stacja przesiadkowa „Parkuj i Jedź” zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie budynku Urzędu Gminy Nadarzyn, w którym znajduje się m.in. poczta i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Jest ona także bezpośrednio przy ścieżce rowerowej, będącej częścią sieci tras rowerowych, przebiegających przez niemal wszystkie sołectwa gminy Nadarzyn.

Parkuj i Jedź w Nadarzynie jest elementem mającego powstać w przeciągu najbliższych kilku lat Centrum Obsługi Mieszkańców. Zgodnie z projektem powstanie tu jeszcze nowy ośrodek zdrowia z centrum rehabilitacyjnym (w lipcu br. podpisano umowę na realizację tej inwestycji), dom dziennej opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, apteka, nowa siedziba Przedsiębiorstwa Komunalnego Nadarzyn oraz siedziba Straży Gminnej, a także pawilon usługowo – handlowy (otwarty jeszcze w b.r.). Centrum ma być powiązane z nowym systemem wewnątrzgminnego transportu (busy, które kursują pomiędzy poszczególnymi sołectwami gminy dowożą mieszkańców do Parkuj i Jedź skąd są bezpośrednie połączenia do Warszawy i Pruszkowa).

Fot. Urząd Gminy Nadarzyn