Innowacje produktowe w firmie AMARGO opracowane dzięki utworzeniu infrastruktury B+R

Tytuł projektu : Innowacje produktowe w firmie AMARGO opracowane dzięki utworzeniu infrastruktury B+R

Beneficjent: AMARGO SP. Z O. O. SP. K

Zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty realizacji badań planowanych do przeprowadzenia dzięki infrastrukturze tworzonej w ramach projektu w postaci innowacyjnych zbiorników specjalistycznych można określić jako bardzo duże. Dzięki zrealizowaniu projektu firmy AMARGO na rynek trafią innowacyjne zbiorniki specjalistyczne, które nie są wytwarzane dotychczas w takiej skali (ani w kraju, ani nawet w Europie), a które będą mogły znaleźć zastosowanie w bardzo wielu gałęziach przemysłu chemicznego. Zbiorniki zasilą podmioty funkcjonujące także w obrębie sektora przetwórstwa tworzyw sztucznych, a nawet sektora farmaceutycznego. W dużej mierze będą one dedykowane przechowywaniu substancji niebezpiecznych oraz skrajnie niebezpiecznych, takich jak np. stężone kwasy lub zasady, również substancje o właściwościach utleniających i substancje przechowywane w wysokich temperaturach. Oznacza to, że zbiorniki będą wykazywały wysoką odporność na temperaturę, ciśnienie, uszkodzenia mechaniczne oraz szereg innych czynników. Tym samym staną się niezastąpionym rozwiązaniem dla wszystkich jednostek, firm, zakładów, które wykorzystują w swoich procesach produkcyjnych bądź ogólnym funkcjonowaniu ww. media niebezpieczne i chemikalia.

Wykorzystanie zbiorników w praktyce przełoży się w bezpośredni sposób na:

– zwiększenie bezpieczeństwa przechowywania i obróbki substancji niebezpiecznych

– zredukowanie ryzyka wycieku substancji niebezpiecznych do środowiska naturalnego

– zwiększenie bezpieczeństwa pracy w zakładach wykorzystujących substancje niebezpieczne

– zwiększenie komfortu psychicznego osób korzystających na co dzień ze zbiorników zawierających media niebezpieczne.

Utworzona w ramach projektu infrastruktura B+R objęła szereg sprzętów, takich jak urządzenia badawcze spoin, urządzenia do analizy ciągłości faz, urządzenia do badania wytrzymałości czy ekstrudery i urządzenia iskrujące. Wszystkie one posłużą firmie AMARGO do opracowywania innowacyjnych zbiorników na:

– chemikalia przechowywane w wysokich temperaturach,

– chemikalia o charakterze silnie utleniającym niszczącym standardowe obecnie używane materiały,

– różnego rodzaju media niebezpieczne.

Dzięki unikatowej technologii konstrukcji i wytwarzania, zbiorniki będą posiadały szereg nowych, innowacyjnych funkcjonalności. Wśród nowych cech kluczowych z punktu widzenia odbiorców końcowych należy wyróżnić elementy, takie jak:

– podwyższona odporność na temperatury,

– odporność na chemikalia o silnie utleniającym charakterze,

– optymalne wykorzystanie właściwości materiałów użytych w konstrukcji zbiorników.

Realizacja projektu umożliwiła firmie AMARGO rozpoczęcie realizacji zaawansowanych prac B+R nad zbiornikami specjalistycznymi, które nie były dotychczas oferowane na rynku – są one innowacją nie tylko w skali województwa mazowieckiego, ale i całej Polski, a nawet Europy.

Na zdjęciach Infrastruktura B+R, fot. Amargo sp. z o. o. sp. k.