Budowa sieci dróg rowerowych w gminie Nadarzyn

Tytuł projektu: Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach ZIT –kolejny etap

Beneficjent: Gmina Nadarzyn

W ramach projektu na terenie gminy Nadarzyn zostało wykonanych 17,118 km ścieżek rowerowych. Powstało także 6 punktów Bike & Ride – każdy z 10 miejscami postojowymi oraz dwa punkty serwisowe z pompkami do kół rowerowych, zestawami narzędzi i ławkami. Przedsięwzięcie jest kontynuacją I i II etapu budowy ścieżek na terenie gminy Nadarzyn. Założeniami projektu było zastąpienie komunikacji pojazdami spalinowymi przez ruch rowerowy, a co za tym idzie zmniejszenie emisji zanieczyszczeń motoryzacyjnych i poprawa jakości powietrza. Z każdym rokiem rośnie liczba osób korzystających z tego środka komunikacji, a dzięki inwestycji poprawiło się bezpieczeństwo rowerzystów poruszających się po drogach gminnych i powiatowych. Nastąpiła redukcja poziomu emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń do powietrza na terenie gminy. Dodatkowym profitem jest poprawa stanu zdrowia – wydolności mieszkańców-rowerzystów oraz spadek hałasu.

Ponadto powstanie zintegrowanej sieci tras rowerowych podniosło walory turystyczne gminy. Skomunikowanie w ten sposób obszaru gminy pozwala dotrzeć innym niż auto środkiem komunikacji do miejsc rekreacji, zachęca  do turystyki rowerowej i aktywnego spędzania wolnego czasu. Ścieżki powstałe na terenie gminy prowadzą przez niemal wszystkie 15 sołectw, co sprawia, że powstała infrastruktura rowerowa jest wielofunkcyjna. Dzięki temu oprócz rekreacji możemy w ten sposób dojechać do pracy (wiaty rowerowe oraz „Parkuj i Jedź” – umożliwiają przesiadkę do autobusów, które kursują do pobliskiego Pruszkowa, czy też do Warszawy).

Fot. Urząd Gminy Nadarzyn