Termomodernizacja szkół w gminie Wiązowna

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gliniance przy ul. Napoleońskiej 53 oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Wiązownie przy ul. Kościelnej 20

Beneficjent: Urząd Gminy Wiązowna

„Śmiało możemy powiedzieć, że mamy najnowocześniejsze szkoły w powiecie i w tej kwestii jesteśmy też w ścisłej czołówce Mazowsza. Naszym priorytetem było przeprowadzenie takich zmian, które sprawią, że nie będziemy martwić się o miejsca dla dzieci i młodzieży w naszych szkołach. Ważną kwestią było również to, aby praca szkół odbywała się tylko na jedną zmianę. I udało nam się ten cel osiągnąć.” – mówią autorzy projektu, który został już doceniony m.in. Polskim Godłem Promocyjnym „Teraz Polska” oraz wyróżnieniem w rankingu „Perły Samorządu”.

Jednoczesna rozbudowa wszystkich szkół gminy Wiązowna w projekcie partnerstwa publiczno-prywatnego  rozpoczęła się w 2015 roku. W ramach tego przedsięwzięcia – unikalnego na skalę kraju – wykonano m.in. termomodernizację dwóch szkół: w Wiązownie oraz w Gliniance. Dzięki temu po raz pierwszy od lat warunki lokalowe lokalnej edukacji wyprzedzają potrzeby – dzieci już od września 2018 r. uczą się tylko na jedną zmianę, a większość rodziców 6-latków z uwagi na świetne warunki bez obaw wysłało swoje dzieci do zerówek szkolnych. Istniejący zapas miejsc w szkołach pozwoli na rozwój gminy i napływ nowych mieszkańców.

W ramach zgłaszanego projektu wykonano m.in. docieplenie ścian zewnętrznych i dachu, wymieniono stolarkę/ślusarkę zewnętrzną, przebudowano urządzenia wentylacji mechanicznej oraz urządzenia grzewcze i podłączono je do istniejącego źródła ciepła, zastosowano źródła ciepła o lepszej sprawności takie jak pompy ciepła i urządzenia fotowoltaiczne o mocy do 40 kW oraz kolektory słonecznych.

Za sprawą wdrożonego projektu udało się zmniejszyć zużycie ciepła i energii w budynkach, a dzięki zastosowanym rozwiązaniom zmniejsza się również emisja szkodliwych pyłów do powietrza, co sprawia, że mieszkańcy gminy będą mieli mniejsze problemy ze zdrowiem, a także łatwiej będzie chronić unikalne dziedzictwo przyrodnicze Mazowieckiego Parku Krajobrazowego oraz terenów go otaczających. Co jednak najważniejsze, dzieci i młodzież uczęszczające do szkół uczą się w miejscu przyjaznym zarówno dla środowiska naturalnego, jak i dla nich samych.

Fot. Archiwum UG Wiązowna