Zakup 6 nowych pociągów Kolei Mazowieckich

Tytuł projektu : Zakup 6 sztuk nowych pięcioczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych

Beneficjent: Koleje Mazowieckie – KM sp. z o.o.

Przedmiotem Projektu był zakup 6 sztuk nowych pięcioczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych, pakiet pozderzeniowo-naprawczy, szkolenie pracowników oraz zakup symulatora jazdy pociągiem.

Nowy tabor będący przedmiotem projektu przewidziany jest do obsługi połączeń regionalnych na obszarze województwa mazowieckiego po w pełni zmodernizowanej sieci TEN-T pomiędzy Warszawą a Działdowem (pierwsza stacja węzłowa na terenie województwa warmińsko-mazurskiego), gwarantując wysokiej jakości transport mieszkańców województwa do miejsc pracy, szkół i miejsc wypoczynku.

Realizacja projektu przyczyniła się do skrócenia czasu podróży na trasie Warszawa – Działdowo, ponadto wpłynął pozytywnie na zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu podróży. Wszystkie zakupione pojazdy są w pełni zgodne z Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności (TSI). Pojazdy wyposażone są w moduły Europejskiego Systemu Kontroli Pociągu poziomu 2 ERTMS (ETCS + GSM-R) oraz dostosowane są do przewozu osób niepełnosprawnych.

Zakupiony tabor zastąpił funkcjonujący tabor EN57AL, który został przekierowany na inne linie, na których maksymalna prędkość konstrukcyjna linii wynosi 120 km/h.

Dodatkowym celem przedsięwzięcia był zakup symulatora jazdy pociągiem, dzięki któremu możliwe jest podnoszenie kwalifikacji i kompetencji maszynistów oraz prowadzenie szkoleń dla kandydatów na maszynistów. Zakup symulatora przyczynił się w znaczący sposób do poprawy bezpieczeństwa jazdy poprzez możliwość badania sposobu zachowania się maszynisty w sytuacjach nietypowych, awaryjnych oraz zdarzeniach losowych.

Fot. Koleje Mazowieckie – KM sp. z o.o