Multidyscyplinarne Centrum Badawcze UKSW

Tytuł projektu : Multidyscyplinarne Centrum Badawcze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Beneficjent: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Partnerzy w projekcie: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Ośrodek Przetwarzania Informacji PIB, KGHM SA, PGE SA, GEOCOM, TERMOCENT

UKSW za realizację Multidyscyplinarnego Centrum Badawczego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie otrzymało Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii: „Uczelnia przyszłości”.

W Polsce brakowało ośrodka, który w jednym miejscu gromadziłby specjalistów z zakresu Data Science, sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, cyberbezpieczeństwa, nauk medycznych, technicznych, przyrodniczych, humanistycznych i społecznych. Utworzenie jednego interdyscyplinarnego Centrum pozwoli na stworzenie wciąż jeszcze wyjątkowej, między obszarowej oferty badawczej, zdolnej do zdecydowanie szybszego reagowania na zapytania ze strony biznesu i świata nauki, co znacząco wpłynie zarówno na szybkość przygotowania oferty, jak i rozwinięcie potencjału badawczego UKSW oraz pozostałych członków konsorcjum.

Głównym elementem projektu jest budowa unikalnego ośrodka badawczego w dziedzinie nauk cyfrowych, którego priorytetowym celem będzie tworzenie i wprowadzenie nowatorskich rozwiązań technologii cyfrowych w gospodarce poprzez realizację prac badawczych w następujących obszarach:

– analityka danych i modelowanie wielkoskalowe,

– analiza wizualna i wizualizacja, druk 3D i VR,

– geomatyka,

– zastosowanie modelowania obliczeniowego w analizie procesów społecznych,

– analiza badawczo-pomiarowa środowiska,

– zrównoważone źródła energii,

– wytwarzanie i charakteryzacji materiałów.

Równocześnie, Centrum będzie skupiać zespoły rozwojowe stowarzyszonych firm innowacyjnych, blisko współpracujące z jego grupami naukowymi. Sama struktura Centrum jak i przewidywany zakres jego działalności zakładają zorientowany na problemy aplikacyjne charakter tej placówki. W założeniu nowoczesna infrastruktura, dopasowana do potrzeb zaawansowanej technologii, pozwoli na prowadzenie nowatorskich badań, prac naukowych i rozwojowych na konkurencyjnym międzynarodowo poziomie. Zasadność utworzenia takiego centrum wynika z rosnącego zapotrzebowania na wykorzystywanie technologii informatycznych i komunikacyjnych w wielu obszarach badawczych. Jest to więc odpowiedź na współczesne potrzeby i wymagania środowiska naukowego i biznesowego.

Fot. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie