Enovio Sp. z o.o: Centrum badawczo-rozwojowe i opracowanie innowacyjnych i inteligentnych mebli miejskich

Tytuł projektu : Utworzenie zaplecza badawczo-rozwojowego spółki Enovio Sp. z o.o., zorientowanego na prowadzenie prac B+R w obszarze technologii geoinformacyjnych oraz systemów optoelektronicznych sfery Smart Cities

Beneficjent: Enovio Sp. z o.o.

Centrum badawczo-rozwojowe Enovio Sp. z o.o. to jeden z ważniejszych elementów strategii spółki, związany z jej rozwojem w kierunku produktów dostępnych już na rynku w postaci mebli miejskich z elementami OZE oraz interakcją, których zastosowanie pozwala na zmniejszenie konsumpcji energii elektrycznej z konwencjonalnych źródeł energii, a co za tym idzie zmniejszenie emisji CO2. Zaplecze badawcze wykorzystywane jest do przeprowadzenia prac badawczych i rozwojowych ukierunkowanych na opracowanie innowacyjnych mebli miejskich, stanowiących niezwykle cenny produkt rynkowy – z segmentu, zarówno architektury krajobrazu, infrastruktury miejskiej, jak i nowoczesnej, niekonwencjonalnej energetyki.

Projekt swoim zasięgiem rynkowym obejmuje następujące zarówno obszar infrastruktury publicznej – meble miejskie, takie jak: wiata, przystanek rowerowy, słup reklamowy, jak i infrastruktury prywatnej – opracowane rozwiązania mogą być zaimplementowane w architekturę przydomową, np. ogrody, szklarnie, elementy zadaszenia.

Innowacyjność planowanych do opracowania i obecnie opracowywanych mebli miejskich w spektrum Smart City skupia się na 3 kluczowych elementach:

– samodzielnym wytwarzaniu energii elektrycznej na potrzeby emitowania treści (z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych),

– efektywnym emitowaniu treści z wykorzystaniem różnych, zbadanych w ramach agendy rozwiązań,

– monitorowaniu aktywności odbiorców, w celu niewyświetlania komunikatów, informacji w momencie nieobecności potencjalnych odbiorców, co sprzyja oszczędzaniu energii elektrycznej.

Działalność firmy została doceniona prestiżowymi nagrodami i wyróżnieniami, m.in. A’ Design Award 2020 – nagrodą przyznawaną podczas odbywającego się w Mediolanie, jednego z 3 najważniejszych europejskich konkursów innowacji i technologii, na którym Enovio otrzymało aż 2 najwyższe wyróżnienia Gold Winner. Enovio dostało się też do ostatniego etapu edycji programu MIT EF Central & Easter Europe 2020, jako jedna z najbardziej innowacyjnych technologii ze swoimi inteligentnymi meblami miejskimi.

Fot. Enovio Sp. z o.o.