Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Węgrowie

Tytuł projektu : Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Węgrowie

Beneficjent: Miasto Węgrów

Przedmiotem projektu było przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych i modernizacyjnych zwiększających efektywność energetyczną oraz ekologiczną 8 budynków użyteczności publicznej w 6 lokalizacjach:

1.Szkoła Podstawowa nr 2 (3 budynki w tym sala gimnastyczna)

2. Gimnazjum ( ob. Szkoła Podstawowa nr 1)

3. Przedszkole Nr 2 „Pod Słoneczkiem”

4. Urząd Miejski

5. Dom Dziennego Pobytu

6. Urząd Stanu Cywilnego.

Przeprowadzone działania skutkują poprawą efektywności energetycznej określonej dla energii końcowej o co najmniej 25% w odniesieniu do stanu istniejącego dla każdego z obiektów.

Realizacja projektu przyczyniła się do:

– zmniejszenia zużycia energii oraz ograniczenia strat ciepła poprzez termomodernizację budynków,

– zmniejszenia kosztów ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej w wyniku termomodernizacji budynków oraz modernizację systemu grzewczego,

– podniesienia standardu użytkowania budynków przez użytkowników końcowych oraz obniżenia uciążliwości dla otoczenia poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery,

– obniżenie kosztów eksploatacyjnych obiektów poprzez wdrożenie ekonomicznie uzasadnionych rozwiązań wpływających na zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię do ogrzewania, wentylacji i przygotowania c.w.u.

Efektem zrealizowanego projektu będzie z pewnością zwiększenie komfortu w korzystaniu z placówek przez młodzież, rodziców, nauczycieli. Dodatkowo Miasto Węgrów uzyskało natychmiastowy efekt w poprawie estetyki przestrzeni a przede wszystkim obniżenia uciążliwości dla środowiska naturalnego. Realizacja projektu w istotny sposób wpłynie także pozytywnie na zmniejszenie zużycia paliw i energii, co z kolei ma istotne znaczenie dla ochrony środowiska poprzez zatrzymania procesu zubożenia surowców naturalnych wykorzystywanych do wytworzenia energii.

Fot. Urząd Miejski w Węgrowie