Rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pilawie

Tytuł projektu : Rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pilawie

Beneficjent: Miasto i Gmina Pilawa

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Pilawie zdobył 2 miejsce pod względem liczby głosów w Ogólnopolskim Konkursie Otwartym MODERNIZACJA ROKU & BUDOWA XXI w. Edycja XXIII 2018.

Przedmiotem projektu były modernizacja oraz rozbudowa dwukondygnacyjnego budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pilawie. Obecnie obiekt jest jednym z najnowocześniejszych w regionie. Odznacza się piękną architekturą, starannie wykonaną elewacją, dobrze dobraną, kolorystyką i nowoczesnym charakterem. Jego rozbudowa polegała na powiększeniu budynku, stworzeniu przestrzeni pod dodatkowe funkcje i podniesieniu standardu funkcji istniejących. Budynek mieści salę konferencyjno-widowiskową, bibliotekę z czytelnią, sale zajęć, kręgielnię i lokal gastronomiczny. Znalazły tu też miejsce niezbędne pomieszczenia administracyjne, techniczne, łazienki oraz magazynki. Na drugiej kondygnacji znajdują się sale zajęciowe oraz taras rekreacyjny.

Pod względem technicznym w budynku zainstalowano energooszczędne oświetlenie LED, instalację monitoringu wizyjnego, instalację alarmową, Internet bezprzewodowy, wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, klimatyzację, instalację solarną do podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania zasilaną przez kotłownię gazową, automatyczny system wykrywania i usuwania dymu z klatek schodowych w przypadku pożaru oraz podnośnik dla osób niepełnosprawnych w szybie windowym. Powierzchnia użytkowa budynku to ponad 1800 m2, a jego kubatura to blisko 8000 m3. W ramach projektu wykonano również parkingi, dojścia i dojazdy, przyłącza mediów, oświetlenie terenu oraz nasadzenia zieleni. Wjazd na teren działki został utrzymany od ul. Aleja Wyzwolenia oraz od ul. Letniskowej.

Głównym celem projektu było zwiększenie dostępności zasobów kultury oraz upowszechnienie zasobów kultury poprzez przekształcenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pilawie w nowoczesne centrum dostępu do wiedzy i oferty kulturalnej oraz w lokalny ośrodek życia społecznego. Cel został osiągnięty. Dzięki inwestycji zapewniony został wysoki standard edukacji kulturalnej i animacji kultury, rozszerzona została oferta programowa dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, powstały pracownie zajęć praktycznych, np. malarstwa, rękodzieła, nauka szycia na maszynie. Organizowane są imprezy cykliczne i jednorazowe. Oferta programowa jest bardzo różnorodna, tak jak potrzeby mieszkańców gminy i gości. Dzięki tej realizacji powstało tętniące życiem serce gminy, które wypełnia gwar dzieci i pozostałych użytkowników we wszystkich grupach wiekowych.

Na zdjęciach:

1. Budynek MGOK przed przebudową- Krystian Dubiński, Urząd Miasta i Gminy.

2. Budynek MGOK po przebudowie – Sebastian Piętka, Urząd Miasta i Gminy.

3. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Pilawie- biblioteka- Sebastian Piętka, Urząd Miasta i Gminy.

4. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Pilawie- sala zajęć- Sebastian Piętka, Urząd Miasta i Gminy.

5. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Pilawie- kręgielnia- Sebastian Piętka, Urząd Miasta i Gminy