Remont bloków komunalnych/socjalnych w Łosicach

Tytuł projektu: Poprawa jakości i dostępności do mieszkań komunalnych i socjalnych na obszarze rewitalizowanym, dzięki odnowie tkanki mieszkaniowej bloków komunalnych/socjalnych ul. Czarkowskiego 4 i Kilińskiego 8

Beneficjent: Miasto i Gmina Łosice

Partner w projekcie: Ochotnicza Straż Pożarna w Niemojkach

Projekt zdobył I miejsce w kategorii Inwestycja Roku 2019 w Plebiscycie TOP REGIONU organizowanym przez Katolickie Radio Podlasie i portal Podlasie24

Celem projektu była odnowa tkanki mieszkaniowej w zakresie wspólnych części budynków mieszkalnych wielorodzinnych – w ramach projektu wykonano remont oraz termomodernizację dwóch budynków komunalnych/socjalnych przy ul. Czarkowskiego 4 i Kilińskiego 8, zlokalizowanych na terenie objętym rewitalizacją na podstawie Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Łosice do 2023 r.

Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy jakości życia mieszkańców przez wzrost komfortu użytkowania lokali, a także dzięki oszczędnościom uzyskanym dzięki zmniejszonym kosztom ogrzewania budynków objętych termomodernizacją. Wzrost efektywności energetycznej obiektów przyczynił się również do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych powstających w efekcie ogrzewania mieszkań.

Fot. Urząd Miasta i Gminy w Łosicach