Park, drogi, przedszkola – projekty rewitalizacyjne w Łosicach

Tytuł projektu : Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszarów zdegradowanych, poprzez realizację projektów rewitalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Łosice

Beneficjent: Miasto i Gmina Łosice

Partner w projekcie: Powiat Łosicki

Projekt zdobył I miejsce w kategorii Inwestycja Roku 2019 w Plebiscycie TOP REGIONU organizowanym przez Katolickie Radio Podlasie i portal Podlasie24

Celem projektu było ożywienie zmarginalizowanych obszarów i obiektów Miasta i Gminy Łosice poprzez przywrócenie lub nadanie im nowych funkcji społeczno-gospodarczych. Składał się on z trzech wymienionych w Programie Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Łosice głównych projektów rewitalizacyjnych:

– podnoszenie integracji społecznej mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz zmniejszenie skali uzależnień, poprzez zagospodarowanie parku im. Króla Aleksandra Jagiellończyka przy ul. Rynek w Łosicach;

– poprawa jakości i dostępności do mieszkań komunalnych i socjalnych dla mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 2057W ul. Majora Zenona i nr 2056W ul. 11-go Listopada w Łosicach wraz z budową kanalizacji deszczowej;

– zwiększenie dostępności miejsc w przedszkolach publicznych poprzez modernizację i rozbudowę wraz z wyposażeniem Przedszkola Samorządowego nr 2 w Łosicach oraz utworzenie dodatkowej grupy przedszkolnej.

Fot. Urząd Miasta i Gminy w Łosicach