Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Szpitala w Iłży

Tytuł projektu : Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Szpitala w Iłży w celu zwiększenia dostępności usług medycznych SPZZOZ Szpital w Iłży (sprzęt medyczny)

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży

Realizacja projektu przyczyniła się do podniesienia jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Iłża oraz regionu radomskiego. Celem głównym projektu była poprawa jakości oraz dostępności usług medycznych z zakresu anestezjologii, chirurgii, ginekologii, położnictwa, onkologii, neonatologii, kardiologii jakie świadczone są przez jednostki należące do SPZZOZ Szpital w Iłży.

Placówka Szpitala w Iłży zainwestowała fundusze unijne głównie na zakup 51 szt. różnego rodzaju specjalistycznego sprzętu medycznego, w tym tomografu komputerowego, dzięki któremu możliwa jest poprawa jakości oraz dostępności usług medycznych z zakresu: anestezjologii, chirurgii, ginekologii, położnictwa, onkologii, neonatologii i kardiologii. Zakup nowoczesnej aparatury medycznej sprzyja także skróceniu czasu oczekiwania na zabiegi medyczne i czasu niezbędnego pobytu pacjenta na oddziale, a także liczby prawidłowych diagnoz.

Dzięki wykorzystaniu nowszego i dokładniejszego sprzętu medycznego oraz za sprawą dostępności badania tomografem komputerowym zwiększy się liczba hospitalizowanych i skuteczniej leczonych pacjentów.

Fot. Mateusz Szewczyk