Rozbudowa i przebudowa zabytkowego kina „Świt” w Zwoleniu

Tytuł projektu : Wzrost dostępności oraz rozwój zasobów kulturowych poprzez rozbudowę i przebudowę zabytkowego kina „Świt” w Zwoleniu

Beneficjent: Gmina Zwoleń

Zwoleń może obecnie poszczycić się posiadaniem nowoczesnego obiektu rekreacyjno-edukacyjno-kulturalnego – m.in. z salą widowiskową, siedzibą Młodzieżowej Orkiestry Dętej, salą zajęć warsztatowych zespołów tanecznych oraz miejscem realizacji inicjatyw kulturalno-edukacyjnych, zlokalizowanych w zabytkowym budynku dawnego kina „Świt”. Zmieniło się to jednak całkiem niedawno. Potencjał budynku nie był wykorzystywany przez długie lata, ponieważ do czasu przebudowy jego stan techniczny zagrażał bezpieczeństwu i wymagał pilnej interwencji. Były ograniczenia w dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Brakowało zaplecza i dodatkowej sali prób, układ wnętrz był nieprzygotowany do obsługi większej ilości grup jednocześnie. Brakowało dostosowania sali kinowej do funkcji estradowej i odpowiedniego wyposażenia (w tym nagłośnienia).

Przywrócenie i rozszerzenia funkcji obiektu wymagało przeprowadzenia całego szeregu działań:

– wzmocnienia konstrukcji ściany zewnętrznej budynku,

– wymiany więźby dachowej oraz poszycia dachu nad całością budynku,

 – rozbiórki przybudówki,

 – rozbudowy obiektu w kierunku wschodnim wraz z powiększeniem zaplecza kina,

 – modernizacji wnętrz w tym przebudowy ścian, wymiany posadzek, z dostosowaniem do nowoczesnych standardów i nowych funkcji,

– wyposażenia obiektu zgodne z nowym przeznaczeniem pomieszczeń,

– termomodernizacji budynku wraz z wymianą okien i drzwi oraz nową elewacją,

– kompleksowej wymiany wszystkich instalacji,

– odnowy bezpośredniego otoczenia budynku.

Pomieszczenia dawnego kina „Świt” po rozbudowie posiadają ponad 20% zwiększoną powierzchnię, wzrosła też ogólna dostępność i funkcjonalność obiektu.

Projekt ma charakter innowacyjny, dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań systemu nagłaśniającego i akustycznego w pomieszczeniu głównym kina. Jest to przykład właściwie prowadzonej rewitalizacji, gdzie Projekt był odpowiedzią na potrzeby zidentyfikowane w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Zwolenia na lata 2016-23, związane z brakiem infrastruktury publicznej w mieście, w oparciu o którą realizowane są różnorodne inicjatywy z obszaru integracji społecznej. Zrewitalizowane kino Świt wzbogaciło ofertę kulturalną, a poprzez organizację licznych imprez stało się ciekawym ośrodkiem życia społecznego. Odnowiona infrastruktura stała się bodźcem dla uruchomienia prywatnych inicjatyw usługowo-handlowych, w tym m.in. usług gastronomicznych lub sezonowych punktów sprzedaży produktów regionalnych. Działania te są wsparte przedsięwzięciami, które wzbogacają ofertę turystyczną miasta, dzięki czemu zwiększają się obroty lokalnych przedsiębiorców, funkcjonujących przede wszystkim na terenie obszaru rewitalizacji. Działania modernizacyjne, podjęte przez samorząd gminny wraz z realizacją powiązanych projektów „miękkich”, pociągają za sobą inwestycje prywatne. Wpływa to pozytywnie na rozwój przedsiębiorczości i zmniejszenie stanu bezrobocia.

Fot. 1, 3-5 Małgorzata Celi, Urząd Miasta Zwoleń

Fot. 2 Jakub Długołęcki, Dom Kultury Zwoleń