Rozwój systemu zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Płocka

Tytuł projektu : Rozwój systemu zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Płocka

Beneficjent: Gmina – Miasto Płock

Partnerzy w projekcie: Miasto i Gmina Gąbin, Gmina Stara Biała, Gmina Nowy Duninów

Zintegrowane, spójne i kompleksowe przedsięwzięcie, ukierunkowane na rozwój infrastruktury na rzecz zrównoważonej mobilności miejskiej, zmniejszenia zatłoczenia motoryzacyjnego, zwiększenie atrakcyjności i komfortu podróżowania transportem publicznym, wzrost poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza to właśnie projekt Gminy – Miasta Płock.

Zakres projektu to:

– zakup niskoemisyjnego taboru – 25 szt. autobusów o napędzie hybrydowym,

– montaż 40 wiat przystankowych oraz wyposażenie 10 wiat na kluczowych ciągach komunikacyjnych w system dynamicznej informacji pasażerskiej, monitoring oraz system powiadamiania SOS,

– budowa parkingu typu „parkuj i jedź” wraz z infrastrukturą. towarzyszącą – 223 nowe miejsca postojowe oraz 100 stanowisk dla rowerów,

– rozbudowa ul. Łukasiewicza ze ścieżką rowerową i infrastrukturą; budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą w ciągu ul. Tysiąclecia i Mickiewicza.

Realizacja projektu stanowiła odpowiedź na problemy i potrzeby w zakresie postępującego i niekontrolowanego procesu zanieczyszczenia powietrza i rosnącego ruchu towarowego i osobowego, a także przyczyniła się do zwiększenia efektywności systemu komunikacji publicznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Płocka – wpłynęła na poprawy jakości usług przewozowych, poprawę wizerunku transportu zbiorowego i wzrost satysfakcji społecznej. Przyniosła też korzyści w zakresie zmniejszenia eksploatacji pojazdów, zanieczyszczenia środowiska czy liczby wypadków.

Fot. Urząd Miasta Płocka