Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie Gminy Myszyniec

Tytuł projektu: Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie Gminy Myszyniec

Beneficjent: Gmina Myszyniec

Partnerzy w projekcie: Powiat Ostrołęcki, Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu, Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem”, Ochotnicza Straż Pożarna w Wydmusach

Projekt wyróżnia głównie jego proekologiczny charakter. Realizacja projektu przyczynia się w dużym stopniu do zachowania walorów przyrodniczych regionu kurpiowskiego, dzięki zmniejszeniu ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska. Dbałość o walory środowiska przyrodniczego w Gminie Myszyniec jest sprawą szczególnie ważną, ponieważ rozwój turystyki w oparciu o walory środowiska przyrodniczego i kulturowego jest jednym z istotnych warunków zrównoważonego rozwoju Gminy.

Region kurpiowski jest bardzo interesujący pod względem krajobrazowym, przede wszystkim ze względu na dominację zwartych kompleksów leśnych oraz takich obszarów jak łąki i pastwiska, a także występowanie wielu rzek i strumieni. Tak drogocenny skarb, jakim jest środowisko naturalne powinno być w odpowiedni sposób chronione. Szczególnie istotne jest to w regionach atrakcyjnych przyrodniczo, a Kurpiowska Puszcza Zielona niewątpliwie jest takim miejscem. Ograniczenie niszczącego oddziaływania człowieka na środowisko poprzez realizację projektu jest także ważne dla uprawiania tradycyjnego w regionie kurpiowskim bartnictwa. Wszyscy wiemy jak ogromną rolę pszczoły odgrywają w ekosystemie. W czasach, gdy pszczoły masowo wymierają na każdym kontynencie, ten projekt, poprzez wpływ na poprawę stanu środowiska miał również niezwykłe znaczenie dla ich ochrony.

W ramach realizowanego projektu na terenie całej gminy zostały zamontowane systemy odnawialnych źródeł energii, w skład których wchodzą:

– instalacje kolektorów słonecznych w ilości 502 szt. zestawów kolektorów solarnych oraz instalacje fotowoltaiczne w ilości 260 szt. zestawów fotowoltaicznych na nieruchomościach należących do mieszkańców gminy Myszyniec;

– instalacje fotowoltaiczne w 10 budynkach użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie gminy Myszyniec:

  1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Białusnym Lasku,
  2. Budynek użyteczności publicznej w Myszyńcu Starym,
  3. Budynek szkoły w Zalesiu,
  4. Budynek szkoły w Wydmusach,
  5. Budynek szkoły w Wolkowych,
  6. Budynek Urzędu Miejskiego w Myszyńcu,
  7. Budynek Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu;
  8. instalacja fotowoltaiczna na budynku plebanii przy Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu (Partner Projektu);
  9. instalacja fotowoltaiczna na budynku remizy OSP w Wydmusach (Partner Projektu);
  10. instalacja fotowoltaiczna na budynku Zespołu Szkół Powiatowych w Myszyńcu (Partner Projektu).

Fot. Urząd Miejski w Myszyńcu