Wyszków: Park im. Karola Ferdynanda Wazy oraz Obelisk Wazów w nowej odsłonie

Tytuł projektu: Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszków poprzez ochronę obiektów zabytkowych

Beneficjent: Gmina Wyszków

Partnerzy w projekcie: Liga Morska i Rzeczna Oddział w Wyszkowie, Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Idziego w Wyszkowie

Celem projektu była poprawa dostępu do kultury w Gminie Wyszków poprzez ochronę oraz efektywne wykorzystanie zabytkowych obiektów. Przedmiotem projektu była poprawa stanu technicznego oraz wzrost atrakcyjności zabytków Wyszkowa – Parku im. Karola Ferdynanda Wazy w Wyszkowie oraz Obelisku Wazów.

Zakres projektu składał się z następujących działań:

– budowa ścieżki edukacyjno-informacyjnej prowadzącej od parku przez bulwar im. K. Deptuły do kościoła pw. Św. Idziego (przebudowano chodnik, zakupiono kosze na śmieci, ławki oraz tablice informacyjno-edukacyjne z QR kodami, które przenoszą do strony internetowej www.wyszkow.pl, gdzie osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z dostępnego na stronie kontrastu oraz lektora – ścieżka przeprowadzona jest do kościoła, gdzie odwiedzający mogą pozostawić samochody na parkingu),

– podświetlenie pomników przyrody oraz wymiana oświetlenia dwóch lamp w parku (w parku znajdują się dwa pomniki przyrody, które obecnie są podświetlone i umieszczone są przy nich tabliczki informacyjne),

– zakup i montaż ławeczki Jerzego Różyckiego z odlewem postaci w brązie (ławeczka jest ciekawostką kulturową wśród mieszkańców gminy oraz stanowi element „Spaceru po Wyszkowie”)

– prace konserwatorskie i renowacyjne przy Obelisku Wazów –jednym z najstarszych zachowanych w Polsce tego typu zabytków.

W ramach realizacji zadania wydana została także płyta CD z wirtualnym spacerem po parku. Była ona dystrybuowana jako bezpłatny dodatek w regionalnej prasie „Kurier W”. Projekt realizowany był w formule partnerstwa z Ligą Morską i Rzeczną Oddział w Wyszkowie oraz Parafią Rzymsko-Katolicką pw. Św. Idziego w Wyszkowie. Celem partnerstwa była wspólna realizacja projektu dla zapewnienia kompleksowości działań. Odbiorcy projektu to osoby odwiedzające Wyszków w celach turystycznych, jak również mieszkańcy gminy. Szczególną grupę odbiorców stanowią osoby niepełnosprawne, którym został zapewniony równy dostęp do produktów projektu.

Elementem wyróżniającym projekt, jest fakt iż poza działaniami mającymi na celu poprawę stanu zachowania i dostępności wyszkowskich zabytków, projekt obejmował działania mające na celu przybliżenie mieszkańcom ciekawostek historycznych, które nie były powszechnie znane. Jednym z elementów projektu była ławeczka z postacią Jerzego Różyckiego – jednego z trzech kryptologów, którzy złamali szyfr enigmy(niemieckiej maszyny szyfrującej, wykorzystywanej podczas II wojny światowej) – który zdawał maturę w wyszkowskiej szkole, która wówczas znajdowała się na terenie parku.

Fot. Urząd Miejski w Wyszkowie