Odnawialne źródła energii w gminie Ostrów Mazowiecka

Tytuł projektu : Odnawialne źródła energii w gminie Ostrów Mazowiecka

Beneficjent: Gmina Ostrów Mazowiecka

Projekt miał na celu zastąpienie obecnie wykorzystywanych, tradycyjnych źródeł energii do ogrzewania centralnego oraz wody instalacjami pochodzącymi z odnawialnych źródeł energii. Polegał na montażu: 380 kolektorów słonecznych i 46 kotłów na biomasę w budynkach gospodarstw domowych oraz 4 instalacji fotowoltaicznych w szkołach. Realizacja projektu przyczyniła się do obniżenia kosztów zakupu energii elektrycznej oraz przyniosła pozytywny wpływ na środowisko naturalne poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.