Droga powiatowa nr 4403 W na terenie gminy Goworowo w sieci TEN-T

Tytuł projektu: Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej nr 4403 W na terenie gminy Goworowo, powiatu ostrołęckiego w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnej struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T

Beneficjent: Powiat Ostrołęcki

Inwestycja polegała na rozbudowie drogi powiatowej nr 4403 W przebiegającej od drogi 8 – Turzyn – Brańszczyk – Niemiry – Knurowiec – Długosiodło – Goworowo – Ostrołęka. Poprawiono stan nawierzchni poprzez rozbudowę drogi na odcinku o długości 6030 m. W efekcie powstała droga o szerokości 6,0 m z pasem pieszo-rowerowym o szerokości 2,5 m. W ramach inwestycji przebudowano na rondo skrzyżowanie z drogą krajową nr 60, zlikwidowano bądź przebudowano przejazdy kolejowe, ukształtowano skrzyżowania z drogami poprzecznymi, wybudowano przepusty i zatoki autobusowe, wykonano oświetlenie na rondzie i dojazdach.

Celem inwestycji była poprawa spójności regionalnej sieci drogowej z siecią TEN-T oraz zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej sieci. Podniesienie stanu technicznego drogi 4403 W miało także przyczynić się do usprawnienia komunikacji pomiędzy subregionem ostrołęckim a Warszawą oraz innymi obszarami województwa mazowieckiego i pozostałymi regionami kraju. Realizacja przedsięwzięcia miała również na celu poprawę płynności ruchu i bezpieczeństwa jego użytkowników, między innymi za sprawą budowy na ruchliwym skrzyżowaniu z drogą krajową nr 60 ronda wraz z oświetleniem jego wlotów, ograniczenia kolizji z biegnącą wzdłuż drogi linią kolejową Ostrołęka – Tłuszcz, wykonania pasa pieszo-rowerowego, budowy chodnika, zatok autobusowych oraz przejść dla pieszych.

Modernizacja i budowa nowego odcinka drogi 4403 W ma ogromne znaczenie dla ruchu drogowego w regionie i w całym województwie mazowieckim, ponieważ znajduje się ona na ważnym szlaku komunikacyjnym łączącym się z drogą krajową nr 8, a przez to z siecią TEN-T.

Podniesienie stanu technicznego rozbudowanej drogi przyczyniło się do zachowania właściwej komunikacji subregionu ostrołęckiego i województwa mazowieckiego z pozostałymi regionami kraju. Przeprowadzona inwestycja znacznie przy tym skróciła podróż na trasie Ostrołęka – Warszawa, wpłynęła także na zdecydowaną poprawę warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego.

Fot. Powiat Ostrołęcki