Centrum Aktywizacji Biznesu w powiecie przasnyskim

Tytuł projektu : Centrum Aktywizacji Biznesu – Remont i przebudowa z rozbudową budynku Starostwa Powiatowego w Przasnyszu z dostosowaniem jego części do wspomagania przedsiębiorczości oraz polepszania obsługi procesów inwestycyjnych

Beneficjent: Powiat Przasnyski

Partnerzy w projekcie: Miasto Przasnysz, Gmina Przasnysz

Główny cel jaki przyświecał powstaniu Centrum Aktywizacji Biznesu była chęć zainicjowania i wzmocnienia korzystnych zmian społeczno-gospodarczych na obszarach rewitalizowanych, zagrożonych marginalizacją społeczną i gospodarczą w Przasnyszu. CAB w zamierzeniu miał się stać przede wszystkim motorem tych przemian na obszarze miasta Przasnysza i pośrednio na terenie całego powiatu. Centrum Aktywizacji Biznesu przy Starostwie Powiatowym w Przasnyszu od stycznia 2020 roku wspomaga w zakładaniu inkubacji nowe podmioty gospodarcze, które docelowo staną się pracodawcami dla mieszkańców całego powiatu przasnyskiego. Działalność ta przyczynia się do częściowego rozwiązania problemu bezrobocia i ubóstwa, wpływa na poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej miasta jak i powiatu. Tworzenie nowych miejsc pracy ogranicza też migrację młodych ludzi za możliwością podjęcia pracy poza obszar miasta i powiatu. CAB również wspomaga procesy pozyskiwania środków pomocowych Unii Europejskiej, środków krajowych i wojewódzkich, podnoszenie rangi powiatu przasnyskiego jako miejsca o dobrej infrastrukturze technicznej przyjaznej inwestorowi i przedsiębiorcom, a także dywersyfikacja działalności gospodarczej i wzrost udziału zatrudnionych w sektorach pozarolniczych. W ramach Centrum Aktywizacji Biznesu działa też wydział Aktywizacji Transportu i Komunikacji obsługujący mieszkańców powiatu oraz przedsiębiorców prowadzących firmy związane z transportem i komunikacją.

Powiat Przasnyski zdecydował się na utworzenie miejsca dedykowanego firmom z tych branż ze względu na ich wyjątkową ilość zarejestrowaną na terenie powiatu. Powiat Przasnyski jest zagłębiem firm transportowych, które mogą liczyć na szybką i profesjonalną obsługę. Nowy system rejestracji pojazdów zaimplementowany w Wydziale Aktywizacji Transportu i Komunikacji jest obecnie jednym z najsprawniejszych na Mazowszu.

Projekt Centrum Aktywizacji Biznesu wyróżnia to, że oprócz naturalnej funkcji wspierania przedsiębiorców jest również otwarte na potrzeby dzieci, młodzieży i seniorów. W nowoczesnej sali konferencyjnej z zapleczem multimedialnym odbywają się szkolenia o różnej tematyce, spotkania w celu rozwijania swoich pasji i zdobywania wiedzy. Sala konferencyjna oprócz organizowania nowoczesnych posiedzeń sesji Rady Powiatu z dostępem do wszelkich multimediów gości również:

– przedsiębiorców z bogatym doświadczeniem oraz szkoleniowców z Mazowieckiej Izby Gospodarczej, którzy przekazują swoją wiedzę osobom dopiero rozpoczynającym działalność gospodarczą, planującym założenie własnej firmy oraz tym, którzy już na rynku funkcjonują. Szkolenia poruszają tematykę od tradycyjnej oceny ryzyka prowadzenia wybranej działalności gospodarczej, przez analizę własnych mocnych i słabych stron, po warsztaty z nowoczesnej dziedziny e-Commerce (szczególnie istotnej w czasach epidemii koronawirusa),

– rodzinny chór powiatowy „rodzinne przyśpiewki’, który zapewnia rodzinną atmosferę i pozwala na rozwinąć muzyczne zdolności dzieci, młodzieży i dorosłych,

– młodzież powiatu przasnyskiego w ramach spotkań ze Starostą Krzysztofem Bieńkowskim. Konsultacje i merytoryczne rozmowy o teraźniejszości i przyszłości toczone podczas takich spotkań pozytywnie wpływają na inicjatywy podejmowane przez Powiat Przasnyski,

– społeczników z organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych działających na terenie powiatu przasnyskiego, które poszukują miejsca wyposażonego w nowoczesne multimedia do zorganizowania szkolenia i warsztatów.

Projekt wyróżnia również skuteczność Wydziału Aktywizacji Transportu i Komunikacji, który został wyposażony w nowoczesny system obsługi interesantów. System numerkowy, biletomat, możliwość rezerwacji wizyty za pośrednictwem dedykowanej strony znacząco przyspieszyły proces rejestracji. Dzięki temu obsługa interesanta w powiecie przasnyskim jest obecnie jedną z najsprawniejszych na Mazowszu.

Foto:

1. Centrum Aktywizacji Biznesu, zdjęcie przedstawia nowo wybudowaną część Starostwa Powiatowego w Przasnyszu – Centrum Aktywizacji Biznesu (z herbem Powiatu) wraz ze starą częścią i dziedzińcem. Widok od parkingu miejskiego przy ulicy Świętego Stanisława Kostki.

2. Sala konferencyjna w CAB, zdjęcie przedstawia salę konferencyjną w Centrum Aktywizacji Biznesu, która znajduje się na najwyższym piętrze.

3. Wydział Aktywizacji Transportu i Komunikacji – sala obsługi klienta, zdjęcie przedstawia stanowiska w części Wydziału poświęconej bezpośredniej obsłudze klienta na parterze Centrum Aktywizacji Biznesu. Źródło:

Fot. Starostwo Powiatowe w Przasnyszu