Renowacja krypt grobowych w kościele i zabytkowych nagrobków na cmentarzu w Opinogórze

Tytuł projektu : Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych – renowacja krypt grobowych w kościele i zabytkowych nagrobków na cmentarzu w Opinogórze

Beneficjent: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

Projekt jest powiązany z innymi przedsięwzięciami Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, w którym od kilkunastu lat przywraca się w przestrzeni historycznej obiekty, które już tu istniały, a także realizuje się plany rodu Krasińskich, których im za życia nie udało się zrealizować. Majątek opinogórski był majątkiem rodzinnym Zygmunta Krasińskiego. Jego wnuk, Adam Krasiński planował upamiętnić postać słynnego przodka, stawiając w kościele opinogórskim nagrobek wieszcza wykonany według opracowanego na początku XX w. projektu Stanisława Romana Lewandowskiego. Przedwczesna śmierć wnuka uniemożliwiła realizację tego zamierzenia i udało się to zrobić dopiero teraz, dzięki wsparciu funduszy europejskich.

Celem całego projektu jednak było nie tylko wykonanie nagrobka Zygmunta Krasińskiego, ale i przeprowadzenie prac konserwatorskich w kościele oraz na cmentarzu grzebalnym parafii rzymskokatolickiej pw. św. Zygmunta w Opinogórze, ponieważ wszystkie poddane renowacji obiekty są ważne dla historii architektury, rodu Krasińskich, Opinogóry i kultury polskiej.

Nagrobek wieszcza, będący kopią oryginalnego modelu nagrobka według projektu Lewandowskiego, został wykuty w marmurze Carrara Statuario, zaś popiersia członków rodziny poety wykuto w sztucznym marmurze. W kryptach i na cmentarzu wykonano tablice pamiątkowe dotyczące projektu, którego finalnym efektem było przywrócenie świetności wspaniałej, zabytkowej świątyni oraz wybranych trzynastu zabytkowych nagrobków na cmentarzu. Krypty opinogórskiego kościoła zostały odnowione i odwodnione, dzięki czemu są dostępne bez względu na porę roku i panujące warunki atmosferyczne. Ważnym aspektem realizacji projektu było też umożliwienie użytkowania kościoła przez osoby w każdym wieku, z różnymi możliwościami, umiejętnościami i stopniem sprawności.

W ramach promocji projektu nagrano film informujący i promujący krypty oraz cmentarz, a także płytę z muzykę chóralną z kościoła w Opinogórze przy udziale sektora kreatywnego.

Fot. Michał Krzyżanowski/Muzeum Romantyzmu w Opinogórze