Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Płońsk

Tytuł projektu : Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Płońsk

Beneficjent: Gmina Miasto Płońsk

Projektem głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej objęto cztery budynki użyteczności publicznej:

– Szkoły Podstawowej nr 2,

– Szkoły Podstawowej nr 3,

– Szkoły Podstawowej nr 4,

– Przedszkola nr 1.

Celem projektu było podwyższenie standardu energetycznego wszystkich budynków poprzez m.in. modernizację systemu ciepłej wody użytkowej, docieplanie stropodachów, wymianę stolarki okiennej i wentylacji grawitacyjnej oraz modernizację przegród podłogowych na gruncie. W ramach inwestycji zmodernizowano instalacje elektryczne we wszystkich czterech budynkach. Na trzech budynkach zainstalowano panele fotowoltaiczne umożliwiające wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, co wpłynęło na redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery i poprawę jakości powietrza w mieście.

Inwestycja wpłynęła na zwiększenie efektywności energetycznej budynków, redukcję gazów cieplarnianych. Zwiększyła się produkcja energii ze źródeł odnawialnych, zredukowano zużycie energii końcowej i pierwotnej. Zmniejszeniu uległy koszty utrzymania budynków poprzez ograniczenie zużycia energii.

Mocną stroną projektu było kompleksowe podejście Miasta Płońsk do zmniejszenia zapotrzebowania na energię odnawialną, a le przede wszystkim dzięki jego realizacji poprawił się komfort pracy i nauki ponad 2200 uczniów i nauczycieli oraz jakość życia wszystkich mieszkańców Płońska, czyli około 22 tys. osób.

Fot. Urząd Miasta Płońsk