Płońsk: Wielka sztuka w małym mieście

Tytuł projektu : Wielka sztuka w małym mieście

Beneficjent: Gmina Miasto Płońsk

Partnerzy w projekcie: Gmina Płońsk, Miejskie Centrum Kultury w Płońsku

„Wielka sztuka w małym mieście” to projekt, którego głównym celem była kompleksowa rewitalizacja dwóch zniszczonych kamienic zlokalizowanych w ścisłym centrum miasta Płońska, przy ul. Płockiej 2 i ul. Grunwaldzkiej 2. Rynek to miejsce, które powinno być wizytówką każdego miasta, a zatem powinien być atrakcyjny nie tylko dla jego mieszkańców, ale również przyciągać potencjalnych przedsiębiorców i turystów. Dzięki realizacji projektu udało się odnowić tkankę mieszkaniową oraz przywrócić dawne funkcje społeczno-gospodarcze ścisłemu centrum Płońska i w konsekwencji ograniczyć proces przenoszenia tych funkcji na peryferia miasta.

Projekt „Wielka sztuka w małym mieście” to także przeciwdziałanie marginalizacji obszarów kryzysowych, na których nasilają się niepożądane zjawiska społeczne oraz zmniejszenie poczucia wykluczenia społecznego wśród mieszkańców, którymi są w większości podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku. Kamienice zostały poddane głębokiej termomodernizacji oraz zostały dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zamieszkały w nich łącznie 32 osoby, dla których nowe domy mogą okazać się nowym impulsem do aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej. Dodatkowo w dwóch kamienicach zostały odremontowane 3 lokale, dzięki którym w rynku miejskim będzie rozwijać się lokalna przedsiębiorczość.

Poprawa estetyki kamienic to także lepszy odbiór społeczny tego terenu, a ograniczenie emisji pyłów i gazów w wyniku termomodernizacji korzystnie wpłynie na stan zdrowia wszystkich mieszkańców Płońska.

Projekt „Wielka sztuka w małym mieście” stanowił pierwszy krok do kompleksowej rewitalizacji płońskiego rynku. Aktualnie Gmina Miasto Płońsk realizuje 2 projekty rewitalizacyjne z dofinansowaniem unijnym w ścisłym centrum miasta.

Fot. Urząd Miasta Płońsk