Odnawialne źródła energii w gminie Lubowidz

Tytuł projektu : Odnawialne źródła energii w Gminie Lubowidz

Beneficjent: Miasto iGmina Lubowidz

Zastosowanie instalacji pozwalających na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gminie Lokalnie to lokalnie jedyny taki realizowany projekt. Celem projektu było zwiększenie udziału OZE w ogólnej produkcji energii, czego wynikiem miała być znaczna redukcja emisji CO2. Udało się to dzięki inwestycji polegającej na wykonaniu prac związanych z budową systemów wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w obiektach gminnych i indywidualnych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Lubowidz.

Szczegółowy zakres prac w ramach projektu obejmował:

– montaż 45 szt. Instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 415 kW,

– montaż 29 szt. instalacji kolektorów słonecznych – na potrzeby ogrzewania wody,

– wymianę źródeł ciepła na kotły na biomasę (13 szt.) – na potrzeby ogrzewania budynków oraz przygotowywania ciepłej wody.