O Plebiscycie

Plebiscyt internetowy wyłaniający nominowanych do kolejnej edycji konkursu Lider Zmian organizujemy w tym roku po raz pierwszy. Odbywa się on pod nazwą „#eFEktUE – nominacje do konkursu Lider Zmian 2023”, co oznacza, że jego zwycięzcy będą automatycznie nominowani do udziału w konkursie głównym, tj. edycji konkursu Lider Zmian odbywającej się w 2023 roku, w kategorii „#eFEktUE”.

Plebiscyt odbywa się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Podczas tegorocznej, pierwszej edycji plebiscytu o nominacje będą rywalizować ze sobą projekty z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 z danego subregionu Mazowsza. Subregionów jest dziewięć: ciechanowski, ostrołęcki, płocki, radomski, siedlecki, Warszawa, warszawski wschodni, warszawski zachodni, żyrardowski, tyle też będzie kategorii w plebiscycie. O przyznaniu nominacji do Lidera Zmian 2023 zdecydują internauci. Z uwagi na zróżnicowanie potrzeb i potencjałów poszczególnych subregionów (w tym liczbę mieszkańców), a także wiążącą się z tym liczbę projektów realizowanych w poszczególnych subregionach, liczba nominacji zostanie uzależniona od liczby umów o dofinansowanie w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców. To oznacza od 1 do 5 nominacji z jednego subregionu i łącznie aż 23 projekty z całego Mazowsza, które będą ze sobą rywalizować w ramach kategorii „#eFEktUE” konkursu głównego w 2023 roku

Plebiscyt jest podzielony na etapy:

  1. Zgłaszanie projektów do plebiscytu (do 31 lipca 2021)
  2. Weryfikacja zgłoszeń (na bieżąco)
  3. Głosowanie internetowe (planowany termin od 15 września do 31 października 2021)
  4. Finał plebiscytu (planowany podczas 11. (e)Forum Rozwoju Mazowsza – 25 listopada 2021).

Zapraszamy do zgłaszania się do udziału w plebiscycie wszystkich naszych Beneficjentów – szczegółowe zasady udziału w plebiscycie są opisane w Regulaminie. Zgłoszenia należy nadsyłać na załączonym formularzu.