Lider Ochrony Zdrowia – edycja specjalna konkursu Lider Zmian

Do 30 września 2022 roku trwa nabór uzupełniający projektów do Lidera Ochrony Zdrowia – edycji specjalnej konkursu Lider Zmian.

Konkurs ten dotyczy projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich na Mazowszu, a tematem przewodnim tej edycji konkursu jest zdrowie. W sposób szczególny chcemy docenić beneficjentów zaangażowanych w walkę z pandemią COVID-19, ale też i tych podejmujących inne działania na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców Mazowsza.  Organizatorem konkursu jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Wydarzenie odbywa się pod honorowymi patronatami Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Celem konkursu jest nie tylko podsumowanie efektów wsparcia ochrony zdrowia mieszkańców Mazowsza, ale też budowanie świadomości mieszkańców na temat wpływu funduszy z UE na dostęp do usług i rozwiązań na rzecz dbania o zdrowie, zarówno w obszarze diagnostyki i leczenia pacjentów, profilaktyki zdrowotnej, jak i wykorzystania innowacji.

Do udziału w edycji specjalnej zgłaszać mogą się wszyscy beneficjenci RPO WM 2014-2020 bez względu na formę prawną. Ze względu na to, że jest to edycja specjalna Lidera Zmian, można zgłaszać projekty nagrodzone w ramach konkursu Lider Zmian zorganizowanego w 2019 roku oraz organizowanego w 2021 roku plebiscytu #eFEktUE – nominacje do konkursu Lider Zmian 2023. Co można zyskać? Wyróżnienie na tle całego regionu oraz szeroką promocję w ramach działań prezentujących efekty pomocy z Unii Europejskiej.

Swoje projekty można zgłaszać w ramach czterech* kategorii:

  • Walka z pandemią COVID-19,
  • Diagnostyka i leczenie pacjentów (sprzęt medyczny),
  • Profilaktyka i programy zdrowotne,
  • Innowacje (e-usługi w sektorze zdrowia oraz innowacje z obszarów: medycyna, rehabilitacja, zdrowa żywność, farmacja, rekreacja, innowacyjne produkty kosmetyczne).

Nie ma też ograniczeń w liczbie zgłaszanych projektów przez jednego beneficjenta.

Do udziału w konkursie zapraszamy zwłaszcza szpitale i inne placówki medyczne, a także m.in.: samorządy, organizacje pozarządowe czy też przedsiębiorców. W przypadku kategorii nr 1 zgłoszenia mogą wysyłać partnerzy projektów pozakonkursowych dotyczących doposażenia szpitali i wsparcia zespołów ratownictwa medycznego w związku z pandemią koronawirusa. W przypadku kategorii konkursowych 2,3, 4 oraz 5 zgłoszenia projektów mogą wysyłać sami beneficjenci unijnych środków.

O czym trzeba pamiętać?

  • Do udziału w plebiscycie przyjmowane są tylko projekty zakończone lub które osiągnęły poziom co najmniej 70% realizacji do 30 czerwca** 2022 r.
  • Wypełnione zgłoszenia należy wysłać na adres lider-zmian@mazowia.eu do 30 września 2022 roku (poniedziałek), do godziny 23.59.

W tym roku o wyłonieniu o zwycięzców również zadecydują sami mieszkańcy Mazowsza podczas głosowania internetowego zaplanowanego na wrzesień/październik. Głosować będzie można na stronie konkursu. Ogłoszenie wyników odbędzie się natomiast podczas 12. Forum Rozwoju Mazowsza, które odbędzie się 6-7 grudnia 2022 r. w Warszawie.

*Uwaga: Projekty zgłoszone do dnia 5 września 2022 w ramach kategorii: E-usługi w sektorze zdrowia oraz Innowacje biznesowe będą kwalifikowane, a następnie poddawane głosowaniu w ramach nowej, wspólnej kategorii pn. Innowacje.

**Uwaga: Czas dotyczący okresu realizacji projektów dopuszczanych do udziału w konkursie został wydłużony – poprzednio były to projekty z realizacją na poziomie co najmniej 70 % na dzień 30 kwietnia 2022 roku.

Aktualna dokumentacja konkursowa (do pobrania) – drugi nabór uzupełniający, publikacja 06.09.2022:

Regulamin konkursu Lider Ochrony Zdrowia

Formularz zgłoszeniowy

Wykaz zmian w Regulaminie – do dnia 06.09.2022

Archiwalna dokumentacja konkursowa (do pobrania):

Regulamin konkursu Lider Ochrony Zdrowia (Nieaktualny, publikacja 22.08.2022)

Formularz zgłoszeniowy (Nieaktualny, publikacja 22.08.2022)

Wykaz zmian regulaminu do dnia 22.08.2022 (Nieaktualny, publikacja 22.08.2022)

Regulamin konkursu Lider Ochrony Zdrowia (Nieaktualny, publikacja 15.07.2022)

Wykaz zmian regulaminu do dnia 15.07.2022 (Nieaktualny, publikacja 15.07.2022)

Regulamin konkursu Lider Ochrony Zdrowia (Nieaktualny)

Formularz zgłoszeniowy (Nieaktualny)