Lider Ochrony Zdrowia – edycja specjalna konkursu Lider Zmian

Do 15 lipca 2022 roku trwa nabór projektów do Lidera Ochrony Zdrowia – edycji specjalnej konkursu Lider Zmian. Konkurs dotyczący projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich na Mazowszu, a tematem przewodnim tej edycji konkursu jest zdrowie. W sposób szczególny chcemy docenić beneficjentów zaangażowanych w walkę z pandemią COVID-19, ale też i tych podejmujących inne działania na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców Mazowsza.  Organizatorem konkursu jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Wydarzenie odbywa się pod honorowymi patronatami Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Celem konkursu jest nie tylko podsumowanie efektów wsparcia ochrony zdrowia mieszkańców Mazowsza, ale też budowanie świadomości mieszkańców na temat wpływu funduszy z UE na dostęp do usług i rozwiązań na rzecz dbania o zdrowie, zarówno w obszarze diagnostyki i leczenia pacjentów, profilaktyki zdrowotnej, jak i wykorzystania innowacji.

Do udziału w edycji specjalnej zgłaszać mogą się wszyscy beneficjenci RPO WM 2014-2020 bez względu na formę prawną. Ze względu na to, że jest to edycja specjalna Lidera Zmian, można zgłaszać projekty nagrodzone w ramach konkursu Lider Zmian zorganizowanego w 2019 roku oraz organizowanego w 2021 roku plebiscytu #eFEktUE – nominacje do konkursu Lider Zmian 2023. Co można zyskać? Wyróżnienie na tle całego regionu oraz szeroką promocję w ramach działań prezentujących efekty pomocy z Unii Europejskiej.

Swoje projekty można zgłaszać w ramach pięciu kategorii:

  • Walka z pandemią COVID-19,
  • Diagnostyka i leczenie pacjentów (sprzęt medyczny),
  • Profilaktyka i programy zdrowotne,
  • E-usługi w sektorze zdrowia,
  • Innowacje biznesowe.

Nie ma też ograniczeń w liczbie zgłaszanych projektów przez jednego beneficjenta.

Do udziału w konkursie zapraszamy zwłaszcza szpitale i inne placówki medyczne, a także m.in.: samorządy, organizacje pozarządowe czy też przedsiębiorców. W przypadku kategorii nr 1 zgłoszenia mogą wysyłać partnerzy projektów pozakonkursowych dotyczących doposażenia szpitali i wsparcia zespołów ratownictwa medycznego w związku z pandemią koronawirusa. W przypadku kategorii konkursowych 2,3, 4 oraz 5 zgłoszenia projektów mogą wysyłać sami beneficjenci unijnych środków.

O czym trzeba pamiętać?

  • Do udziału w plebiscycie przyjmowane są tylko projekty zakończone lub które osiągnęły poziom co najmniej 70% realizacji do 30 kwietnia 2022 r.
  • Wypełnione zgłoszenia należy wysłać na adres lider-zmian@mazowia.eu do 15 lipca 2022 roku, do godziny 23.59.

W tym roku o wyłonieniu o zwycięzców również zadecydują sami mieszkańcy Mazowsza podczas głosowania internetowego zaplanowanego na wrzesień. Głosować będzie można na stronie konkursu. Ogłoszenie wyników odbędzie się natomiast w październiku podczas 12. Forum Rozwoju Mazowsza.

Dokumentacja konkursowa do pobrania:

Regulamin konkursu Lider Ochrony Zdrowia

Formularz zgłoszeniowy