Lider Ochrony Zdrowia – edycja specjalna konkursu Lider Zmian

Zakończyło się głosowanie internautów, podczas którego zostali wyłonieni Liderzy Ochrony Zdrowia.

Kto w tym roku dołączy do grona mazowieckich Liderów? 

Tego dowiemy się podczas uroczystego finału, który odbędzie się 6 grudnia podczas 12. Forum Rozwoju Mazowsza w Warszawie.

Mazowieckich Liderów Ochrony Zdrowia będzie można wybierać spośród 42 projektów, w ramach 4 kategorii:

  • Walka z pandemią COVID-19,
  • Diagnostyka i leczenie pacjentów (sprzęt medyczny),
  • Profilaktyka i programy zdrowotne,
  • Innowacje (e-usługi oraz innowacje).

Jak można było głosować?

Głosowanie internetowe odbyło się poprzez stronę internetową  https://liderzmian.eu/glosowanie-2022/.

Jedna osoba mogła oddać jeden głos dziennie na dowolny projekt w ramach każdej  z kategorii.

O Liderze Ochrony Zdrowia

Konkurs dotyczy projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich na Mazowszu, a tematem przewodnim tej edycji konkursu jest zdrowie. W sposób szczególny chcemy docenić beneficjentów zaangażowanych w walkę z pandemią COVID-19, ale też i tych podejmujących inne działania na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców Mazowsza.  Organizatorem konkursu jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Wydarzenie odbywa się pod honorowymi patronatami Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Celem konkursu jest nie tylko podsumowanie efektów wsparcia ochrony zdrowia mieszkańców Mazowsza, ale też budowanie świadomości mieszkańców na temat wpływu funduszy z UE na dostęp do usług i rozwiązań na rzecz dbania o zdrowie, zarówno w obszarze diagnostyki i leczenia pacjentów, profilaktyki zdrowotnej, jak i wykorzystania innowacji.

Do udziału w konkursie mogli zgłaszać się wszyscy beneficjenci RPO WM 2014-2020 bez względu na formę prawną. Ze względu na to, że jest to edycja specjalna Lidera Zmian, można było także zgłaszać projekty nagrodzone w ramach konkursu Lider Zmian zorganizowanego w 2019 roku oraz organizowanego w 2021 roku plebiscytu #eFEktUE – nominacje do konkursu Lider Zmian 2023. Nie było też ograniczeń w liczbie zgłaszanych projektów przez jednego beneficjenta.

Do udziału w konkursie zapraszaliśmy zwłaszcza szpitale i inne placówki medyczne, a także m.in.: samorządy, organizacje pozarządowe czy też przedsiębiorców. W przypadku kategorii nr 1 zgłoszenia mogli wysyłać partnerzy projektów pozakonkursowych dotyczących doposażenia szpitali i wsparcia zespołów ratownictwa medycznego w związku z pandemią koronawirusa. W przypadku kategorii konkursowych 2,3 i 4 zgłoszenia projektów mogli wysyłać sami beneficjenci unijnych środków.

O czym należało pamiętać?

  • Do udziału w plebiscycie przyjmowane były tylko projekty zakończone lub które osiągnęły poziom co najmniej 70% realizacji do 30 czerwca 2022 r.
  • Zgłoszenia można było wysłać na adres lider-zmian@mazowia.eu do 30 września 2022 roku (poniedziałek), do godziny 23.59.

Aktualna dokumentacja konkursowa (do pobrania) – drugi nabór uzupełniający, publikacja 06.09.2022:

Regulamin konkursu Lider Ochrony Zdrowia

Formularz zgłoszeniowy

Wykaz zmian w Regulaminie – do dnia 06.09.2022

Archiwalna dokumentacja konkursowa (do pobrania):

Regulamin konkursu Lider Ochrony Zdrowia (Nieaktualny, publikacja 22.08.2022)

Formularz zgłoszeniowy (Nieaktualny, publikacja 22.08.2022)

Wykaz zmian regulaminu do dnia 22.08.2022 (Nieaktualny, publikacja 22.08.2022)

Regulamin konkursu Lider Ochrony Zdrowia (Nieaktualny, publikacja 15.07.2022)

Wykaz zmian regulaminu do dnia 15.07.2022 (Nieaktualny, publikacja 15.07.2022)

Regulamin konkursu Lider Ochrony Zdrowia (Nieaktualny)

Formularz zgłoszeniowy (Nieaktualny)