Trwa głosowanie w plebiscycie #eFEktUE – nominacje do konkursu Lider Zmian 2023

Zapraszamy do głosowania: TUTAJ

Głosować można do 31 października 2021 roku.

Jedna osoba może zagłosować raz dziennie na jeden projekt w ramach każdego subregionu.O Plebiscycie

Plebiscyt internetowy wyłaniający nominowanych do kolejnej edycji konkursu Lider Zmian organizujemy w tym roku po raz pierwszy. Odbywa się on pod nazwą „#eFEktUE – nominacje do konkursu Lider Zmian 2023”, co oznacza, że jego zwycięzcy będą automatycznie nominowani do udziału w konkursie głównym, tj. edycji konkursu Lider Zmian odbywającej się w 2023 roku, w kategorii „#eFEktUE”.

Plebiscyt odbywa się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Podczas tegorocznej, pierwszej edycji plebiscytu o nominacje będą rywalizować ze sobą projekty z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 z danego subregionu Mazowsza. Subregionów jest dziewięć: ciechanowski, ostrołęcki, płocki, radomski, siedlecki, Warszawa, warszawski wschodni, warszawski zachodni, żyrardowski, tyle też będzie kategorii w plebiscycie. O przyznaniu nominacji do Lidera Zmian 2023 zdecydują internauci. Z uwagi na zróżnicowanie potrzeb i potencjałów poszczególnych subregionów (w tym liczbę mieszkańców), a także wiążącą się z tym liczbę projektów realizowanych w poszczególnych subregionach, liczba nominacji zostanie uzależniona od liczby umów o dofinansowanie w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców. To oznacza od 1 do 5 nominacji z jednego subregionu i łącznie aż 23 projekty z całego Mazowsza, które będą ze sobą rywalizować w ramach kategorii „#eFEktUE” konkursu głównego w 2023 roku

Plebiscyt jest podzielony na etapy:

  1. Zgłaszanie projektów do plebiscytu (do 15 września 2021)
  2. Weryfikacja zgłoszeń (na bieżąco)
  3. Głosowanie internetowe (planowany termin od 1 października do 31 października 2021)
  4. Finał plebiscytu (planowany podczas 11. Forum Rozwoju Mazowsza – 25 listopada 2021).

Zapraszamy do zgłaszania się do udziału w plebiscycie wszystkich naszych Beneficjentów – szczegółowe zasady udziału w plebiscycie są opisane w Regulaminie. Zgłoszenia należy nadsyłać na załączonym formularzu.

LIDER ZMIAN 2021_regulamin AKTUALNY Publikacja 24.08.2021

Tabela zmian do regulaminu Publikacja 24.08.2021