Informatyzacja Instytutu Matki i Dziecka

Beneficjent: Instytut Matki i Dziecka Tytuł projektu: Informatyzacja Instytutu Matki i Dziecka w celu wprowadzenia elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją medyczną oraz świadczenia usług on-line Dzięki środkom unijnym w Instytucie Matki i Dziecka już w połowie 2018 r. wdrożony został system teleinformatyczny obejmujący zarządzanie dokumentacją medyczną i świadczenie usług on-line. Powstała Elektroniczna Dokumentacja Medyczna i Elektroniczny

Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Radomia

Beneficjent: Gmina Miasta Radomia Tytuł projektu: Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Radomia Głównym celem projektu było umożliwienie mieszkańcom – potencjalnym interesantom Urzędu Miejskiego w Radomiu i czterech radomskich instytucji kultury korzystania z wybranych usług świadczonych przez te instytucje drogą elektroniczną. Uruchomione e-usługi to jedne z najczęściej załatwianych spraw, a 26 z nich zapewnia możliwość załatwienia danej

Rozbudowa systemu informatycznego Szpitala im. Świętej Rodziny w Warszawie

Beneficjent: Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ Tytuł projektu: Rozbudowa zintegrowanego systemu informatycznego o dostęp On-Line do danych medycznych w oparciu o EDM Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny SPZOZ w Warszawie System umożliwia udostępnianie obrazów wraz z opisami służącymi do konsultacji badań (teleradiologia) dowolnym lekarzom na całym świecie oraz pacjentom Szpitala. Jest również nowatorskim sposobem

Modernizacja pociągów osobowych – Koleje Mazowieckie

Beneficjent: Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z.o.o Tytuł projektu: Modernizacja 39 sztuk Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych Projekt jest kolejnym etapem działań inwestycyjnych Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. polegających na modernizacji elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57, wykorzystywanych w ruchu regionalnym i aglomeracyjnym. Zakres rzeczowy Projektu obejmował modernizację 39 pojazdów szynowych typu EN57 podczas

Multimedialne Centrum Natura – innowacyjne miejsce edukacji ekologicznej w Ostrołęce

Beneficjent: Fundacja Drabina Rozwoju Tytuł projektu: Multimedialne Centrum Natura – Ekologiczne Innowacje Na Rzecz Kultury Głównym celem projektu jest rozbudowa/nadbudowa Multimedialnego Centrum Natura, innowacyjnego miejsca edukacji ekologicznej, kulturalnej, między innymi upowszechniającej prace Trash Art. Celami bezpośrednimi są: Rozszerzenie zakresu i zwiększenie jakości oferty kulturalnej na terenie Mazowsza, Promocja dziedzictwa kulturowego powiązanego z unikalnym dziedzictwem przyrodniczym

Modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sannikach

Beneficjent: Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach Tytuł projektu: Poprawa dostępności do oferty kulturalnej poprzez modernizację zabytkowego Zespołu Pałacowo- Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach Zespół Pałacowo-Parkowy w Sannikach ze wszech miar zasługuje na uwagę. Do odnowionego niedawno XVIII-wiecznego pałacu dołączyła zmodernizowana i rozbudowana muszla koncertowa. Murowane ogrodzenie nie zasłania już terenu parku.

Rewitalizacja dawnej bazy cyrkowej w Julinku

Beneficjent: Stowarzyszenie Menedżerów firm działających w zakresie rozrywki, komunikacji i kultury Tytuł projektu: Rozwój i efektywne wykorzystanie zasobów kultury (w tym sztuki cyrkowej) poprzez poprawę dostępności do zespołu budynków Dużej Areny w Julinku na cele związane z kulturą Niniejszy projekt inwestycyjny zakładał gruntowną rewitalizację i modernizację (przeprowadzenie szeregu robót remontowych, naprawczych, termomodernizacyjnych i instalacyjnych) oraz

Modernizacja sali widowiskowej oraz wybranych scen teatralnych Warszawy

Beneficjent: Miasto stołeczne Warszawa Tytuł projektu: Nowa jakość kultury – poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez modernizację i wyposażenie sali widowiskowej oraz wybranych scen teatralnych m.st. Warszawy Celem projektu było zwiększenie potencjału turystycznego i dostępności do zasobów kultury dla mieszkańców i turystów odwiedzających stolicę poprzez modernizację i wyposażenie sali widowiskowej Białołęckiego Ośrodka Kultury oraz scen

Rewitalizacja kamienicy na potrzeby Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce

Beneficjent: Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce Tytuł projektu: Rewitalizacja. Per causam ad animi Muzeum Kultury Kurpiowskiej użytkuje zabudowaną nieruchomość w Ostrołęce przy ul. Gen. J. Bema 8, gdzie znajduje się główna siedziba. W 2015 roku została wykupiona nieruchomość sąsiadująca. Złożono wniosek o dofinasowanie z przeznaczeniem na rewitalizację zabytkowej kamienicy. Celem projektu było przywrócenie jej dawnej

Aranżacja ekspozycji w oranżerii Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

Beneficjent: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze Tytuł projektu: Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystania – aranżacja ekspozycji w Oranżerii Muzeum Romantyzmu w Opinogórze z zastosowaniem technologii audiowizualnych Unikalność projektu polegała na połączeniu nowoczesnych rozwiązań i historii XIX-wiecznej oranżerii. Polegał on na aranżacji sutereny oranżerii Muzeum Romantyzmu w Opinogórze i przygotowaniu jej