Termomodernizacja budynków w trzech powiatach: ciechanowski, mławski, płocki

Beneficjent: Sanktuarium diecezjalne św. Antoniego z Padwy w Ratowie Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie powiatu mławskiego, powiatu ciechanowskiego oraz powiatu płockiego Projekt polegał na poprawie jakości powietrza oraz poprawie efektywności energetycznej sześciu budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie trzech powiatów. Zakładał głęboką termomodernizację jak też zastosowanie źródeł ogrzewania i energii elektrycznej

Termomodernizacja budynków w gminie Jabłonna

Beneficjent: Gmina Jabłonna Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jabłonna W ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jabłonna” zrealizowano prace termomodernizacyjne w czterech budynkach użyteczności publicznej, należących do Gminy Jabłonna. Budynkami tymi były:  Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie (GCKiS),  Filia Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Skierdach, Szkoła

Park Dolina Wkry w Pomiechówku

Beneficjent: Gmina Pomiechówek Tytuł projektu: Ochrona gatunków i siedlisk przyrodniczych poprzez utworzenie kompleksu leśnego „Dolina Wkry w Pomiechówku Głównym założeniem przedsięwzięcia była ochrona bioróżnorodności, cennych siedlisk przyrodniczych, edukacja oraz promocja lokalnych zasobów przyrodniczych. Park został wkomponowany w naturalny krajobraz lasów pomiechowskich i doliny Wkry, z całkowitym poszanowaniem wymogów dyrektywy siedliskowej. Zaprojektowane ukształtowanie terenu zakładało zachowanie

Miasto Dwóch Kultur – rewitalizacja Centrum Starego Miasta w Makowie Mazowieckim

Beneficjent: Miasto Maków Mazowiecki Tytuł projektu: Miasto Dwóch Kultur – rewitalizacja Centrum Starego Miasta W ramach projektu wykonano prace inwestycyjne dotyczące rewitalizacji Rynku oraz budynku przy ulicy Grabowej 14. Zakres prac na Rynku obejmował remont, budowę i przebudowę nawierzchni wraz z ulicami wokół placów, budowę fontanny, remont i przebudowę instalacji oświetleniowej, zagospodarowanie przestrzeni zielenią oraz

Renowacja krypt grobowych i nagrobków w Opinogórze

Beneficjent: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze Tytuł projektu: Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych – renowacja krypt grobowych w kościele i zabytkowych nagrobków na cmentarzu w Opinogórze Projekt obejmował prace konserwatorskie w podziemiach kościoła opinogórskiego pw. WNMP oraz wybranych trzynastu zabytkowych nagrobków na cmentarzu grzebalnym parafii rzymskokatolickiej pw. św. Zygmunta w Opinogórze. Zakres prac

Rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej w Siedlcach

Beneficjent: Miasto Siedlce Tytuł projektu: Rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej w ciągu ul. Rotmistrza W. Pileckiego w Siedlcach Zakres rzeczowy projektu obejmował budowę tunelu na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Składowej oraz budowę III etapu śródmiejskiej obwodnicy Siedlec na odcinku od ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego do ul. Składowej. Głównym celem projektu była poprawa komunikacji w subregionie

Renowacja Zespołu Pałacowo – Parkowego w Kozienicach

Beneficjent: Gmina Kozienice Tytuł projektu: Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo – Parkowym w Kozienicach – II etap Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności i rozwój zasobów kulturowych poprzez renowację zabytkowego Zespołu Pałacowo – Parkowego w Kozienicach. Do celów szczegółowych zaliczyć należy: rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej, poprawa dostępności do usług kulturalno-edukacyjnych poprzez

Remont kościoła Świętej Trójcy w Warszawie

Beneficjent: Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy w Warszawie Tytuł projektu: Remont i przebudowa ewangelicko-augsburskiego kościoła Świętej Trójcy w Warszawie – etap I Celem remontu i przebudowy kościoła ewangelicko-augsburskiego Świętej Trójcy w Warszawie było poprawienie warunków użytkowania świątyni przez zbór oraz osoby ją odwiedzające, a także zadbanie o stan techniczny obiektu i jego estetykę. Prace objęły wdrożenie

Obiekt Kultury „Jatki” w Ostrowi Mazowieckiej

Beneficjent: Miasto Ostrów Mazowiecka Tytuł projektu: Ochrona zabytkowego budynku „Jatek” w Ostrowi Mazowieckiej i nadanie mu nowych funkcji kulturalnych Obiekt zabytkowy z 1903 r. wykonany z cegły ceramicznej, parterowy, jednoprzestrzenny z podpiwniczeniem. Służył jako miejsce rozbioru, przechowywania i sprzedaży mięs i ryb. Z zewnątrz nigdy nie remontowany. Wnętrze kilkukrotnie przemalowywane bez remontu generalnego. Od około

Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkowa

Beneficjent: Gmina Wyszków Tytuł projektu: Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkowa –etap III i IV Bezpośrednio efektem realizacji przedmiotowego projektu była budowa drogi  o dł. 1,8 km wraz  z  drogami  serwisowymi  wzdłuż  obwodnicy i  przebudowa istniejącej  sieci uzbrojenia terenu. Celem nadrzędnym przedmiotowego projektu, zgodnie z celem działania 7.1 RPO WM, była poprawa spójności regionalnej sieci drogowej z siecią

Termomodernizacja budynków szkół w gminie Wiązowna

Beneficjent: Urząd Gminy Wiązowna Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gliniance przy ul. Napoleońskiej 53 oraz Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Wiązownie przy ul. Kościelnej 20 W 2015 r. zdecydowaliśmy się na jednoczesną rozbudowę wszystkich szkół Gminy Wiązowna w projekcie partnerstwa publiczno-prywatnego. W ramach tego przedsięwzięcia – unikalnego na skalę