Nowy ośrodek kultury w Starych Babicach

Beneficjent: Gmina Stare Babice Tytuł projektu: Wyposażenie budynku komunalnego służącego działalności kulturalnej w Gminie Stare Babice Wysokiej jakości wyposażenie Domu Kultury Stare Babice z nowoczesną salą widowiskową zostało dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Innowacyjne rozwiązania architektoniczne i techniczne, estetyczne wykończenie wnętrz, piękne otoczenie ze starannie zaaranżowaną zielenią sprawia, że obiekt jest idealnym miejscem dla organizacji

Adaptacja dworca w Teresinie na cele kulturalno-artystyczne – Dworzec TO.Kultura!

Beneficjent: Gmina Teresin Tytuł projektu: Adaptacja budynku dworca w Teresinie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu na cele kulturalno-artystyczne – Dworzec TO.Kultura! Realizacja projektu zwiększyła dostęp do oferty kulturalno-artystyczno-edukacyjnej dla odwiedzających to miejsce oraz umożliwiła utworzenie  nowych  sekcji  oraz  zajęć  dostosowanych  do  potrzeb  mieszkańców  gminy. Dzięki zintegrowaniu działań Teresińskiego Ośrodka Kultury z działaniami Wydawnictwa Ojców Franciszkanów

Rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pilawie

Beneficjent: Miasto i Gmina Pilawa Tytuł projektu: Rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pilawie Przedmiotem realizacji zadania była modernizacja oraz rozbudowa dwukondygnacyjnego budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pilawie. Rozbudowa polegała na powiększeniu budynku, stworzeniu przestrzeni pod dodatkowe funkcje i podniesieniu standardu funkcji istniejących. Budynek mieści salę konferencyjno-widowiskową, bibliotekę z czytelnią, sale zajęć, kręgielnię, lokal gastronomiczny

Modernizacja biblioteki i doposażenie instytucji kultury w Przasnyszu

Beneficjent: Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu Tytuł projektu: Rozszerzenie oferty kulturalnej w Przasnyszu poprzez inwestycję infrastrukturalną i doposażenie miejskich instytucji kultury Zadanie polegało na stworzeniu właściwej infrastruktury (budynek w historycznym centrum miasta poddany kompleksowej modernizacji) na potrzeby funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz na zakupie niezbędnego wyposażenia dla ww. biblioteki oraz Muzeum Historycznego

Studia podyplomowe dla nauczycieli pracujących z uczniami o specjalnych potrzebach

Beneficjent: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Tytuł projektu: Podnoszenie kompetencji nauczycielskich w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych – kwalifikacyjne studia podyplomowe dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych Projekt miał na celu podniesienie wiedzy, umiejętności i kompetencji u 110. osób posiadających przygotowanie psycholog.-pedagog. z zakresu kształtowania warunków proinkluzyjnych w trakcie proc. edukacyjnego ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Aktywizacja osób pozostających bez pracy w powiecie ostrowskim

Beneficjent: Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej Tytuł projektu: Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie ostrowskim (II) Celem realizacji projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia wśród osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowi Mazowieckiej, które są w wieku 30 lat i powyżej, i zgodnie z dokumentem RPO

Mali Aktywni – edukacja przedszkolna na Ursynowie

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa / Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy Tytuł projektu: Mali Aktywni Głównym celem projektu był wzrost jakości ursynowskiej edukacji przedszkolnej poprzez realizację w roku szkolnym 2016/2017 zajęć specjalistycznych dla dzieci z niepełnosprawnością w Przedszkolu Specjalnym nr 213, zwiększających ich kompetencje emocjonalno-społeczne, oraz poprzez podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli Przedszkola Specjalnego nr 213 w zakresie

Program badań przesiewowych słuchu dla najmłodszych uczniów

Beneficjent: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Tytuł projektu: Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych z województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019 Celem Programu było wczesne wykrycie, u dzieci przystępujących do obowiązku szkolnego, zaburzeń słuchu, które mogą niekorzystnie wpływać na proces komunikowania się dziecka w szkole i mogą utrudniać jego

Odzyskać przyszłość – pomoc społeczna na Pradze-Południe

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa/Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy Tytuł projektu: Odzyskać przyszłość Celem projektu był wzrost aktywności społeczno-zatrudnieniowej 50 osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego i ubóstwa. W projekcie wzięło udział 30 osób bezdomnych i 20 bezrobotnych. Minimum 80 procent z nich doświadczało wielokrotnego wykluczenia, a dziesięć procent z nich

Baśniowa Kraina – przedszkole w gminie Jastrząb

Beneficjent: Gmina Jastrząb Tytuł projektu: Przedszkole „Baśniowa Kraina” Projekt dotyczył utworzenia pierwszego Gminnego Przedszkola w Gminie Jastrząb dla 20 dzieci w wieku 3-4 lat zamieszkałych na terenie gminy.  Na działalność przedszkola dostosowano pomieszczenia w starej niefunkcjonującej szkole podstawowej w Gąsawach Plebańskich.  Remontowana przestrzeń została dostosowana do osób o specyficznych potrzebach. W ramach projektu  zakupiono meble

Z@OPIEKOWANI – wsparcie osób niesamodzielnych w Warszawie

Opaska SOS dla osób niewychodzących z domu (źródło: Urząd m.st. Warszawy)

Beneficjent: Miasto stołeczne Warszawa Tytuł projektu: Z@OPIEKOWANI – kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych w m.st. Warszawie Celem projektu był wzrost liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych na terenie m.st. Warszawy. Łącznie 66 niesamodzielnych mieszkańców Warszawy w wieku 60+ otrzymało kompleksowe wsparcie w postaci usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania połączonych z teleopieką i pomocą wolontariuszy. Uczestnicy projektu