Informatyzacja Instytutu Matki i Dziecka

Beneficjent: Instytut Matki i Dziecka Tytuł projektu: Informatyzacja Instytutu Matki i Dziecka w celu wprowadzenia elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją medyczną oraz świadczenia usług on-line Dzięki środkom unijnym w Instytucie Matki i Dziecka już w połowie 2018 r. wdrożony został system teleinformatyczny obejmujący zarządzanie dokumentacją medyczną i świadczenie usług on-line. Powstała Elektroniczna Dokumentacja Medyczna i Elektroniczny

Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Radomia

Beneficjent: Gmina Miasta Radomia Tytuł projektu: Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Radomia Głównym celem projektu było umożliwienie mieszkańcom – potencjalnym interesantom Urzędu Miejskiego w Radomiu i czterech radomskich instytucji kultury korzystania z wybranych usług świadczonych przez te instytucje drogą elektroniczną. Uruchomione e-usługi to jedne z najczęściej załatwianych spraw, a 26 z nich zapewnia możliwość załatwienia danej

Rozbudowa systemu informatycznego Szpitala im. Świętej Rodziny w Warszawie

Beneficjent: Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ Tytuł projektu: Rozbudowa zintegrowanego systemu informatycznego o dostęp On-Line do danych medycznych w oparciu o EDM Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny SPZOZ w Warszawie System umożliwia udostępnianie obrazów wraz z opisami służącymi do konsultacji badań (teleradiologia) dowolnym lekarzom na całym świecie oraz pacjentom Szpitala. Jest również nowatorskim sposobem

Modernizacja pociągów osobowych – Koleje Mazowieckie

Beneficjent: Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z.o.o Tytuł projektu: Modernizacja 39 sztuk Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych Projekt jest kolejnym etapem działań inwestycyjnych Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. polegających na modernizacji elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57, wykorzystywanych w ruchu regionalnym i aglomeracyjnym. Zakres rzeczowy Projektu obejmował modernizację 39 pojazdów szynowych typu EN57 podczas

Nowy ośrodek kultury w Starych Babicach

Beneficjent: Gmina Stare Babice Tytuł projektu: Wyposażenie budynku komunalnego służącego działalności kulturalnej w Gminie Stare Babice Wysokiej jakości wyposażenie Domu Kultury Stare Babice z nowoczesną salą widowiskową zostało dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Innowacyjne rozwiązania architektoniczne i techniczne, estetyczne wykończenie wnętrz, piękne otoczenie ze starannie zaaranżowaną zielenią sprawia, że obiekt jest idealnym miejscem dla organizacji

Termomodernizacja budynków w trzech powiatach: ciechanowski, mławski, płocki

Beneficjent: Sanktuarium diecezjalne św. Antoniego z Padwy w Ratowie Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie powiatu mławskiego, powiatu ciechanowskiego oraz powiatu płockiego Projekt polegał na poprawie jakości powietrza oraz poprawie efektywności energetycznej sześciu budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie trzech powiatów. Zakładał głęboką termomodernizację jak też zastosowanie źródeł ogrzewania i energii elektrycznej

Termomodernizacja budynków w gminie Jabłonna

Beneficjent: Gmina Jabłonna Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jabłonna W ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jabłonna” zrealizowano prace termomodernizacyjne w czterech budynkach użyteczności publicznej, należących do Gminy Jabłonna. Budynkami tymi były:  Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie (GCKiS),  Filia Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Skierdach, Szkoła

Multimedialne Centrum Natura – innowacyjne miejsce edukacji ekologicznej w Ostrołęce

Beneficjent: Fundacja Drabina Rozwoju Tytuł projektu: Multimedialne Centrum Natura – Ekologiczne Innowacje Na Rzecz Kultury Głównym celem projektu jest rozbudowa/nadbudowa Multimedialnego Centrum Natura, innowacyjnego miejsca edukacji ekologicznej, kulturalnej, między innymi upowszechniającej prace Trash Art. Celami bezpośrednimi są: Rozszerzenie zakresu i zwiększenie jakości oferty kulturalnej na terenie Mazowsza, Promocja dziedzictwa kulturowego powiązanego z unikalnym dziedzictwem przyrodniczym

Park Dolina Wkry w Pomiechówku

Beneficjent: Gmina Pomiechówek Tytuł projektu: Ochrona gatunków i siedlisk przyrodniczych poprzez utworzenie kompleksu leśnego „Dolina Wkry w Pomiechówku Głównym założeniem przedsięwzięcia była ochrona bioróżnorodności, cennych siedlisk przyrodniczych, edukacja oraz promocja lokalnych zasobów przyrodniczych. Park został wkomponowany w naturalny krajobraz lasów pomiechowskich i doliny Wkry, z całkowitym poszanowaniem wymogów dyrektywy siedliskowej. Zaprojektowane ukształtowanie terenu zakładało zachowanie

Modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sannikach

Beneficjent: Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach Tytuł projektu: Poprawa dostępności do oferty kulturalnej poprzez modernizację zabytkowego Zespołu Pałacowo- Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach Zespół Pałacowo-Parkowy w Sannikach ze wszech miar zasługuje na uwagę. Do odnowionego niedawno XVIII-wiecznego pałacu dołączyła zmodernizowana i rozbudowana muszla koncertowa. Murowane ogrodzenie nie zasłania już terenu parku.

Rewitalizacja dawnej bazy cyrkowej w Julinku

Beneficjent: Stowarzyszenie Menedżerów firm działających w zakresie rozrywki, komunikacji i kultury Tytuł projektu: Rozwój i efektywne wykorzystanie zasobów kultury (w tym sztuki cyrkowej) poprzez poprawę dostępności do zespołu budynków Dużej Areny w Julinku na cele związane z kulturą Niniejszy projekt inwestycyjny zakładał gruntowną rewitalizację i modernizację (przeprowadzenie szeregu robót remontowych, naprawczych, termomodernizacyjnych i instalacyjnych) oraz

Modernizacja sali widowiskowej oraz wybranych scen teatralnych Warszawy

Beneficjent: Miasto stołeczne Warszawa Tytuł projektu: Nowa jakość kultury – poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez modernizację i wyposażenie sali widowiskowej oraz wybranych scen teatralnych m.st. Warszawy Celem projektu było zwiększenie potencjału turystycznego i dostępności do zasobów kultury dla mieszkańców i turystów odwiedzających stolicę poprzez modernizację i wyposażenie sali widowiskowej Białołęckiego Ośrodka Kultury oraz scen

Adaptacja dworca w Teresinie na cele kulturalno-artystyczne – Dworzec TO.Kultura!

Beneficjent: Gmina Teresin Tytuł projektu: Adaptacja budynku dworca w Teresinie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu na cele kulturalno-artystyczne – Dworzec TO.Kultura! Realizacja projektu zwiększyła dostęp do oferty kulturalno-artystyczno-edukacyjnej dla odwiedzających to miejsce oraz umożliwiła utworzenie  nowych  sekcji  oraz  zajęć  dostosowanych  do  potrzeb  mieszkańców  gminy. Dzięki zintegrowaniu działań Teresińskiego Ośrodka Kultury z działaniami Wydawnictwa Ojców Franciszkanów

Miasto Dwóch Kultur – rewitalizacja Centrum Starego Miasta w Makowie Mazowieckim

Beneficjent: Miasto Maków Mazowiecki Tytuł projektu: Miasto Dwóch Kultur – rewitalizacja Centrum Starego Miasta W ramach projektu wykonano prace inwestycyjne dotyczące rewitalizacji Rynku oraz budynku przy ulicy Grabowej 14. Zakres prac na Rynku obejmował remont, budowę i przebudowę nawierzchni wraz z ulicami wokół placów, budowę fontanny, remont i przebudowę instalacji oświetleniowej, zagospodarowanie przestrzeni zielenią oraz

Renowacja krypt grobowych i nagrobków w Opinogórze

Beneficjent: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze Tytuł projektu: Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych – renowacja krypt grobowych w kościele i zabytkowych nagrobków na cmentarzu w Opinogórze Projekt obejmował prace konserwatorskie w podziemiach kościoła opinogórskiego pw. WNMP oraz wybranych trzynastu zabytkowych nagrobków na cmentarzu grzebalnym parafii rzymskokatolickiej pw. św. Zygmunta w Opinogórze. Zakres prac

Rewitalizacja kamienicy na potrzeby Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce

Beneficjent: Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce Tytuł projektu: Rewitalizacja. Per causam ad animi Muzeum Kultury Kurpiowskiej użytkuje zabudowaną nieruchomość w Ostrołęce przy ul. Gen. J. Bema 8, gdzie znajduje się główna siedziba. W 2015 roku została wykupiona nieruchomość sąsiadująca. Złożono wniosek o dofinasowanie z przeznaczeniem na rewitalizację zabytkowej kamienicy. Celem projektu było przywrócenie jej dawnej

Rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej w Siedlcach

Beneficjent: Miasto Siedlce Tytuł projektu: Rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej w ciągu ul. Rotmistrza W. Pileckiego w Siedlcach Zakres rzeczowy projektu obejmował budowę tunelu na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Składowej oraz budowę III etapu śródmiejskiej obwodnicy Siedlec na odcinku od ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego do ul. Składowej. Głównym celem projektu była poprawa komunikacji w subregionie

Renowacja Zespołu Pałacowo – Parkowego w Kozienicach

Beneficjent: Gmina Kozienice Tytuł projektu: Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo – Parkowym w Kozienicach – II etap Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności i rozwój zasobów kulturowych poprzez renowację zabytkowego Zespołu Pałacowo – Parkowego w Kozienicach. Do celów szczegółowych zaliczyć należy: rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej, poprawa dostępności do usług kulturalno-edukacyjnych poprzez

Remont kościoła Świętej Trójcy w Warszawie

Beneficjent: Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy w Warszawie Tytuł projektu: Remont i przebudowa ewangelicko-augsburskiego kościoła Świętej Trójcy w Warszawie – etap I Celem remontu i przebudowy kościoła ewangelicko-augsburskiego Świętej Trójcy w Warszawie było poprawienie warunków użytkowania świątyni przez zbór oraz osoby ją odwiedzające, a także zadbanie o stan techniczny obiektu i jego estetykę. Prace objęły wdrożenie

Rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pilawie

Beneficjent: Miasto i Gmina Pilawa Tytuł projektu: Rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pilawie Przedmiotem realizacji zadania była modernizacja oraz rozbudowa dwukondygnacyjnego budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pilawie. Rozbudowa polegała na powiększeniu budynku, stworzeniu przestrzeni pod dodatkowe funkcje i podniesieniu standardu funkcji istniejących. Budynek mieści salę konferencyjno-widowiskową, bibliotekę z czytelnią, sale zajęć, kręgielnię, lokal gastronomiczny

Obiekt Kultury „Jatki” w Ostrowi Mazowieckiej

Beneficjent: Miasto Ostrów Mazowiecka Tytuł projektu: Ochrona zabytkowego budynku „Jatek” w Ostrowi Mazowieckiej i nadanie mu nowych funkcji kulturalnych Obiekt zabytkowy z 1903 r. wykonany z cegły ceramicznej, parterowy, jednoprzestrzenny z podpiwniczeniem. Służył jako miejsce rozbioru, przechowywania i sprzedaży mięs i ryb. Z zewnątrz nigdy nie remontowany. Wnętrze kilkukrotnie przemalowywane bez remontu generalnego. Od około

Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkowa

Beneficjent: Gmina Wyszków Tytuł projektu: Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkowa –etap III i IV Bezpośrednio efektem realizacji przedmiotowego projektu była budowa drogi  o dł. 1,8 km wraz  z  drogami  serwisowymi  wzdłuż  obwodnicy i  przebudowa istniejącej  sieci uzbrojenia terenu. Celem nadrzędnym przedmiotowego projektu, zgodnie z celem działania 7.1 RPO WM, była poprawa spójności regionalnej sieci drogowej z siecią

Modernizacja biblioteki i doposażenie instytucji kultury w Przasnyszu

Beneficjent: Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu Tytuł projektu: Rozszerzenie oferty kulturalnej w Przasnyszu poprzez inwestycję infrastrukturalną i doposażenie miejskich instytucji kultury Zadanie polegało na stworzeniu właściwej infrastruktury (budynek w historycznym centrum miasta poddany kompleksowej modernizacji) na potrzeby funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz na zakupie niezbędnego wyposażenia dla ww. biblioteki oraz Muzeum Historycznego

Studia podyplomowe dla nauczycieli pracujących z uczniami o specjalnych potrzebach

Beneficjent: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Tytuł projektu: Podnoszenie kompetencji nauczycielskich w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych – kwalifikacyjne studia podyplomowe dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych Projekt miał na celu podniesienie wiedzy, umiejętności i kompetencji u 110. osób posiadających przygotowanie psycholog.-pedagog. z zakresu kształtowania warunków proinkluzyjnych w trakcie proc. edukacyjnego ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Aktywizacja osób pozostających bez pracy w powiecie ostrowskim

Beneficjent: Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej Tytuł projektu: Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie ostrowskim (II) Celem realizacji projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia wśród osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowi Mazowieckiej, które są w wieku 30 lat i powyżej, i zgodnie z dokumentem RPO

Mali Aktywni – edukacja przedszkolna na Ursynowie

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa / Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy Tytuł projektu: Mali Aktywni Głównym celem projektu był wzrost jakości ursynowskiej edukacji przedszkolnej poprzez realizację w roku szkolnym 2016/2017 zajęć specjalistycznych dla dzieci z niepełnosprawnością w Przedszkolu Specjalnym nr 213, zwiększających ich kompetencje emocjonalno-społeczne, oraz poprzez podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli Przedszkola Specjalnego nr 213 w zakresie

Program badań przesiewowych słuchu dla najmłodszych uczniów

Beneficjent: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Tytuł projektu: Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych z województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019 Celem Programu było wczesne wykrycie, u dzieci przystępujących do obowiązku szkolnego, zaburzeń słuchu, które mogą niekorzystnie wpływać na proces komunikowania się dziecka w szkole i mogą utrudniać jego

Termomodernizacja budynków szkół w gminie Wiązowna

Beneficjent: Urząd Gminy Wiązowna Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gliniance przy ul. Napoleońskiej 53 oraz Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Wiązownie przy ul. Kościelnej 20 W 2015 r. zdecydowaliśmy się na jednoczesną rozbudowę wszystkich szkół Gminy Wiązowna w projekcie partnerstwa publiczno-prywatnego. W ramach tego przedsięwzięcia – unikalnego na skalę

Odzyskać przyszłość – pomoc społeczna na Pradze-Południe

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa/Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy Tytuł projektu: Odzyskać przyszłość Celem projektu był wzrost aktywności społeczno-zatrudnieniowej 50 osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego i ubóstwa. W projekcie wzięło udział 30 osób bezdomnych i 20 bezrobotnych. Minimum 80 procent z nich doświadczało wielokrotnego wykluczenia, a dziesięć procent z nich

Baśniowa Kraina – przedszkole w gminie Jastrząb

Beneficjent: Gmina Jastrząb Tytuł projektu: Przedszkole „Baśniowa Kraina” Projekt dotyczył utworzenia pierwszego Gminnego Przedszkola w Gminie Jastrząb dla 20 dzieci w wieku 3-4 lat zamieszkałych na terenie gminy.  Na działalność przedszkola dostosowano pomieszczenia w starej niefunkcjonującej szkole podstawowej w Gąsawach Plebańskich.  Remontowana przestrzeń została dostosowana do osób o specyficznych potrzebach. W ramach projektu  zakupiono meble

Aranżacja ekspozycji w oranżerii Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

Beneficjent: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze Tytuł projektu: Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystania – aranżacja ekspozycji w Oranżerii Muzeum Romantyzmu w Opinogórze z zastosowaniem technologii audiowizualnych Unikalność projektu polegała na połączeniu nowoczesnych rozwiązań i historii XIX-wiecznej oranżerii. Polegał on na aranżacji sutereny oranżerii Muzeum Romantyzmu w Opinogórze i przygotowaniu jej

Z@OPIEKOWANI – wsparcie osób niesamodzielnych w Warszawie

Opaska SOS dla osób niewychodzących z domu (źródło: Urząd m.st. Warszawy)

Beneficjent: Miasto stołeczne Warszawa Tytuł projektu: Z@OPIEKOWANI – kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych w m.st. Warszawie Celem projektu był wzrost liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych na terenie m.st. Warszawy. Łącznie 66 niesamodzielnych mieszkańców Warszawy w wieku 60+ otrzymało kompleksowe wsparcie w postaci usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania połączonych z teleopieką i pomocą wolontariuszy. Uczestnicy projektu