Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Ożarów Mazowiecki

Tytuł projektu: Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ożarów Mazowiecki Beneficjent: Gmina Ożarów Mazowiecki Projekt termomodernizacyjny gminy, obejmujący prace wykonywane w dwóch lokalizacjach – Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim oraz Pływalni Miejskiej – Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim był nominowany do finału Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku

Budowa sieci dróg rowerowych w gminie Nadarzyn

Tytuł projektu: Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach ZIT –kolejny etap Beneficjent: Gmina Nadarzyn W ramach projektu na terenie gminy Nadarzyn zostało wykonanych 17,118 km ścieżek rowerowych. Powstało także 6 punktów Bike & Ride – każdy z 10 miejscami postojowymi oraz dwa punkty serwisowe z pompkami do kół rowerowych, zestawami narzędzi i

„Parkuj i Jedź” w gminie Nadarzyn

Tytuł projektu: „Parkuj i Jedź” w gminie Nadarzyn Beneficjent: Gmina Nadarzyn Celem projektu było przeniesienie motoryzacji indywidualnej na rzecz transportu niezmotoryzowanego i komunikacji zbiorowej, a realizacja inwestycji pozwoliła na skoordynowanie różnych środków komunikacji (samochody, rowery, komunikacja zbiorowa), skrócenie czasu podróży oraz redukcję emisji spalin. W ramach projektu na terenie gminy Nadarzyn wybudowano i w 2020

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie warszawskim zachodnim

Tytuł projektu: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie warszawskim zachodnim wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii Beneficjent: Powiat Warszawski Zachodni Projekt termomodernizacyjny obejmujący m.in. wykorzystanie OZE (energia słoneczna – fotowoltaika) i wymianę oświetlenia na energooszczędne dotyczył czterech budynków należących do powiatu: – Środowiskowy Dom Samopomocy w Łubcu, – budynek Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie

Innowacje produktowe w firmie AMARGO opracowane dzięki utworzeniu infrastruktury B+R

Tytuł projektu : Innowacje produktowe w firmie AMARGO opracowane dzięki utworzeniu infrastruktury B+R Beneficjent: AMARGO SP. Z O. O. SP. K Zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty realizacji badań planowanych do przeprowadzenia dzięki infrastrukturze tworzonej w ramach projektu w postaci innowacyjnych zbiorników specjalistycznych można określić jako bardzo duże. Dzięki zrealizowaniu projektu firmy AMARGO na rynek trafią innowacyjne