Termomodernizacja szkół w gminie Wiązowna

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gliniance przy ul. Napoleońskiej 53 oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Wiązownie przy ul. Kościelnej 20 Beneficjent: Urząd Gminy Wiązowna „Śmiało możemy powiedzieć, że mamy najnowocześniejsze szkoły w powiecie i w tej kwestii jesteśmy też w ścisłej czołówce Mazowsza. Naszym priorytetem było przeprowadzenie takich

Narodowe Centrum Badań Jądrowych: Centrum informacyjno-wdrożeniowe przemysłowych technik radiacyjnych CentriX

Tytuł projektu: Utworzenie centrum informacyjno-wdrożeniowego przemysłowych technik radiacyjnych CentriX Beneficjent: Narodowe Centrum Badań Jądrowych Celem projektu jest utworzenie centrum innowacyjno-wdrożeniowego przemysłowych technik radiacyjnych CentriX, a podstawowym założeniem realizacja celów agendy badawczej, zgodnych z celami regionalnej inteligentnej specjalizacji Mazowsza. Powstałe w wyniku realizacji projektu laboratoria będą wykorzystywane przez przemysł (cel gospodarczy projektu) oraz naukę (cel niegospodarczy

Utworzenie systemu ścieżek rowerowych w gminie Jabłonna – etap II

Tytuł projektu: Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gminy Jabłonna – etap II Beneficjent: Gmina Jabłonna Projekt dotyczy budowy dróg dla rowerów wraz z tzw. infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanych w Bożej Woli przy ul. Klonowej i Dębowej, w Rajszewie i Jabłonnie wzdłuż ul. Modlińskiej (DW 630) oraz

Józefów, Wiązowna, Otwock, Sulejówek, Karczew, Halinów – 45 km tras rowerowych

Tytuł projektu: Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF Beneficjent: Miasto Józefów Partnerzy w projekcie: Gmina Wiązowna, Miasto Otwock, Miasto Sulejówek, Gmina Karczew i Gmina Halinów Ideą wspólnej budowy ścieżek rowerowych było poprowadzenie inwestycji tak, by łączyły one kolejne gminy. By chodniki i ścieżki rowerowe nie urywały się nagle, a wspólnie tworzyły zintegrowany

Prace renowacyjne w piwnicach oraz w parku Pałacu Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej

Tytuł projektu: Renowacja i adaptacja piwnic oraz parku zabytkowego Pałacu Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej Beneficjent: Gmina Klembów Inwestycja dotycząca zabytkowego pałacu Łuszczewskich zapewniła Gminie Klembów w 2020 r III miejsce w województwie mazowieckim w I etapie Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.” Pałac został wybudowany został w 1680 r. na polecenie rodziny Łuszczewskich

AWAS-Serwis sp. z o. o.: Innowacyjna usługa odwadniania osadów z urządzeń kanalizacyjnych

Tytuł projektu : Wdrożenie innowacyjnej usługi na bazie wyników prac B+R w firmie AWAS-Serwis sp. z o. o. Beneficjent: „AWAS SERWIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Przedmiotem projektu było wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, a ostatecznym efektem jego realizacji było wprowadzenie na rynek innowacyjnej usługi odwadniania osadów pochodzących z urządzeń infrastruktury