Remont Pałacyku Koelichenów i nowe Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej na ul. Siarczanej 6

Tytuł projektu : Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa Partnerzy w projekcie: Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy, Stare Nowe Moje Włochy Projekt dostosowania wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej Warszawy składał się z dwóch części: 1. W ramach pierwszej części projektu, zabytkowa

AVICON: Głowica do automatycznej klasyfikacji typu/cech/wad produktów w rozwiązaniach sortowniczych

Tytuł projektu : Głowica do klasyfikacji danych hiperspektralnych w czasie rzeczywistym metodą przyrostowego uczenia Beneficjent: AVICON Małgorzata Rosz Firma AVICON wprowadziła na rynek innowacyjny produkt w postaci głowicy hiperspektralnej, który istotnie poszerzył możliwości sortowania maszyny sortowniczej. Opracowana głowica pozwoliła na wprowadzenie do oferty firmy całej rodziny rozwiązań (zarówno w zakresie kamer i ich obudowy, jak

Multidyscyplinarne Centrum Badawcze UKSW

Tytuł projektu : Multidyscyplinarne Centrum Badawcze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Beneficjent: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Partnerzy w projekcie: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Ośrodek Przetwarzania Informacji PIB, KGHM SA, PGE SA, GEOCOM, TERMOCENT UKSW za realizację Multidyscyplinarnego Centrum Badawczego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie otrzymało Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju 2020 w

Innowacyjna edukacja w szkołach na Targówku

Tytuł projektu : Innowacyjna edukacja w szkołach na Targówku Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnica Targówek Partner w projekcie: Stowarzyszenie „Vox Humana” Założeniem projektu było podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Uczestnicy projektu pochodzili z dwóch szkół

Mazowieckie Centrum Badawczo-Rozwojowe Diagnostyki Matki i Dziecka

Tytuł projektu : Mazowieckie Centrum Badawczo-Rozwojowe Diagnostyki Matki i Dziecka Beneficjent: Instytut Matki i Dziecka Wdrożenie inwestycji polegającej na budowie innowacyjnego na skalę europejską ośrodka prac B+R przy Instytucie Matki i Dziecka spowoduje, że ośrodek ten będzie oferował niedostępne gdzie indziej badania – zarówno pod względem zakresu, kompleksowości, unikatowości wybranych procedur, jak i szybkości dostępu

20 nowych tras w rowerowej sieci Warszawy

Tytuł projektu : Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF – etap I Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa Partnerzy w projekcie: Gmina Miasto Marki, Miasto Ząbki Projekt obejmował budowę/przebudowę odcinków dróg rowerowych o charakterze komunikacyjnym o długości 72,66 km. Wybudowanych/zmodernizowanych zostało aż 20 tras rowerowych. W ramach całego projektu zostały wybudowane i przebudowane drogi

OPS Praga-Południe: Celem jest praca

Tytuł projektu : Celem jest praca Beneficjent: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy Realizacja projektu miała na celu wzrost aktywności społeczno-zatrudnieniowej 30 osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego i ubóstwa. Założeniem realizacji projektu było nabycie, przywrócenie, wzmocnienie kompetencji społecznych i zawodowych objętych nim osób. Kształcono je m.in. w

Zakup 6 nowych pociągów Kolei Mazowieckich

Tytuł projektu : Zakup 6 sztuk nowych pięcioczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych Beneficjent: Koleje Mazowieckie – KM sp. z o.o. Przedmiotem Projektu był zakup 6 sztuk nowych pięcioczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych, pakiet pozderzeniowo-naprawczy, szkolenie pracowników oraz zakup symulatora jazdy pociągiem. Nowy tabor będący przedmiotem projektu przewidziany jest do obsługi połączeń regionalnych na obszarze województwa mazowieckiego po

Enovio Sp. z o.o: Centrum badawczo-rozwojowe i opracowanie innowacyjnych i inteligentnych mebli miejskich

Tytuł projektu : Utworzenie zaplecza badawczo-rozwojowego spółki Enovio Sp. z o.o., zorientowanego na prowadzenie prac B+R w obszarze technologii geoinformacyjnych oraz systemów optoelektronicznych sfery Smart Cities Beneficjent: Enovio Sp. z o.o. Centrum badawczo-rozwojowe Enovio Sp. z o.o. to jeden z ważniejszych elementów strategii spółki, związany z jej rozwojem w kierunku produktów dostępnych już na rynku

EDGE NPD sp. z o.o.: ABTSHIELD – tarcza przeciw botom i trollom internetowym

Tytuł projektu : ABTSHIELD – tarcza przeciw botom i trollom internetowym Beneficjent: EDGE NPD sp. z o.o. Partner w projekcie: Instytut Badań Systemowych PAN EDGE NPD to w 100% polska firma zajmująca się tworzeniem Innowacji na rynku usług Business Intelligence (AI, Machine Learning). Za usługę ABTSHIELD rozwijaną w ramach projektu firma otrzymała w 2020 roku