Odnowiony teren nad zalewem i rzeką Korzeniówką oraz modernizacja kina „Górnik” w Szydłowcu

Tytuł projektu : Rozwój aktywności społeczno-gospodarczej obszarów rewitalizowanych poprzez: zagospodarowanie terenu nad zalewem, rzeką Korzeniówką oraz modernizację kina Górnik w Szydłowcu Beneficjent: Gmina Szydłowiec Projekt dotyczy rewitalizacji obszaru Starego Miasta wraz z przyległymi ulicami na terenie Gminy Szydłowiec, a jego zakres prac obejmuje: – zagospodarowanie terenu zalewu infrastrukturą sportowo-rekreacyjną: boisko, skate park, parkingi, – wykonanie

Modernizacja ośrodka nad Stawem Górnym w Pionkach

Tytuł projektu : Modernizacja infrastruktury nad Stawem Górnym w Pionkach szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze Beneficjent: Gmina Miasto Pionki Projekt modernizacji infrastruktury nad Stawem Górnym w Pionkach zdobył III miejsce w plebiscycie internetowym – klasyfikacja wg kategorii Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja roku i budowa XXI wieku”, a dokładniej z tak dużym zainteresowaniem internautów

Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Szpitala w Iłży

Tytuł projektu : Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Szpitala w Iłży w celu zwiększenia dostępności usług medycznych SPZZOZ Szpital w Iłży (sprzęt medyczny) Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży Realizacja projektu przyczyniła się do podniesienia jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Iłża oraz regionu radomskiego. Celem głównym projektu była poprawa jakości oraz

Rozbudowa i przebudowa zabytkowego kina „Świt” w Zwoleniu

Tytuł projektu : Wzrost dostępności oraz rozwój zasobów kulturowych poprzez rozbudowę i przebudowę zabytkowego kina „Świt” w Zwoleniu Beneficjent: Gmina Zwoleń Zwoleń może obecnie poszczycić się posiadaniem nowoczesnego obiektu rekreacyjno-edukacyjno-kulturalnego – m.in. z salą widowiskową, siedzibą Młodzieżowej Orkiestry Dętej, salą zajęć warsztatowych zespołów tanecznych oraz miejscem realizacji inicjatyw kulturalno-edukacyjnych, zlokalizowanych w zabytkowym budynku dawnego kina