Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie Gminy Myszyniec

Tytuł projektu: Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie Gminy Myszyniec Beneficjent: Gmina Myszyniec Partnerzy w projekcie: Powiat Ostrołęcki, Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu, Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem”, Ochotnicza Straż Pożarna w Wydmusach Projekt wyróżnia głównie jego proekologiczny charakter. Realizacja projektu przyczynia się w dużym stopniu do zachowania

Droga powiatowa nr 4403 W na terenie gminy Goworowo w sieci TEN-T

Tytuł projektu: Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej nr 4403 W na terenie gminy Goworowo, powiatu ostrołęckiego w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnej struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T Beneficjent: Powiat Ostrołęcki Inwestycja polegała na rozbudowie drogi powiatowej nr 4403 W przebiegającej od drogi 8 – Turzyn – Brańszczyk – Niemiry – Knurowiec – Długosiodło – Goworowo

Wyszków: Park im. Karola Ferdynanda Wazy oraz Obelisk Wazów w nowej odsłonie

Tytuł projektu: Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszków poprzez ochronę obiektów zabytkowych Beneficjent: Gmina Wyszków Partnerzy w projekcie: Liga Morska i Rzeczna Oddział w Wyszkowie, Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Idziego w Wyszkowie Celem projektu była poprawa dostępu do kultury w Gminie Wyszków poprzez ochronę oraz efektywne wykorzystanie zabytkowych obiektów. Przedmiotem projektu była poprawa stanu technicznego oraz

Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej w Wyszkowie

Tytuł projektu : Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez wdrożenie pakietu rozwiązań komunikacyjnych w Wyszkowie –etap I Beneficjent: Gmina Wyszków Partnerzy w projekcie: Powiat Wyszkowski, Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej SA w Ostrołęce Głównym celem projektu były poprawa poziomu i jakości życia oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Gminie Wyszków poprzez rozwój niezmotoryzowanego transportu indywidualnego oraz zwiększenie wykorzystania

Centrum Aktywizacji Biznesu w powiecie przasnyskim

Tytuł projektu : Centrum Aktywizacji Biznesu – Remont i przebudowa z rozbudową budynku Starostwa Powiatowego w Przasnyszu z dostosowaniem jego części do wspomagania przedsiębiorczości oraz polepszania obsługi procesów inwestycyjnych Beneficjent: Powiat Przasnyski Partnerzy w projekcie: Miasto Przasnysz, Gmina Przasnysz Główny cel jaki przyświecał powstaniu Centrum Aktywizacji Biznesu była chęć zainicjowania i wzmocnienia korzystnych zmian społeczno-gospodarczych

Inkubacja i wsparcie ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim

Tytuł projektu : Inkubacja i wsparcie ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim Beneficjent: Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Celem projektu jest wzrost integracji zawodowej i społecznej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Cel ten realizowany jest poprzez tworzenie miejsc pracy w nowozakładanych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych. W ramach projektu powstaną 43 nowe miejsca pracy, a wsparcie

Usługi opiekuńcze na terenie miasta Ostrów Mazowiecka

Tytuł projektu : Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka Beneficjent: Miasto Ostrów Mazowiecka Partnerzy w projekcie: Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej Projekt obejmował działania na rzecz ułatwienia dostępu do usług społecznych osób niesamodzielnych z terenu miasta Ostrów Mazowiecka poprzez zwiększenie zakresu i ilości usług społecznych sprzyjających deinstytucjonalizacji. W ramach

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 na terenie Ostrołęki

Tytuł projektu : Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 w odcinku ul. Ostrowskiej i ul. Słowackiego na terenie miasta Ostrołęki Beneficjent: Miasto Ostrołęka Projekt obejmował przebudowę dwóch odcinków drogi wojewódzkiej nr 627 tj. ul. Ostrowskiej i ul. Słowackiego. Miał on na celu poprawę spójności regionalnej sieci drogowej z układem dróg krajowych – zwiększenie przepustowości DW627, stanowiącej

Odnawialne źródła energii w gminie Ostrów Mazowiecka

Tytuł projektu : Odnawialne źródła energii w gminie Ostrów Mazowiecka Beneficjent: Gmina Ostrów Mazowiecka Projekt miał na celu zastąpienie obecnie wykorzystywanych, tradycyjnych źródeł energii do ogrzewania centralnego oraz wody instalacjami pochodzącymi z odnawialnych źródeł energii. Polegał na montażu: 380 kolektorów słonecznych i 46 kotłów na biomasę w budynkach gospodarstw domowych oraz 4 instalacji fotowoltaicznych w