Termomodernizacja szkół w gminie Wiązowna

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gliniance przy ul. Napoleońskiej 53 oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Wiązownie przy ul. Kościelnej 20 Beneficjent: Urząd Gminy Wiązowna „Śmiało możemy powiedzieć, że mamy najnowocześniejsze szkoły w powiecie i w tej kwestii jesteśmy też w ścisłej czołówce Mazowsza. Naszym priorytetem było przeprowadzenie takich

Narodowe Centrum Badań Jądrowych: Centrum informacyjno-wdrożeniowe przemysłowych technik radiacyjnych CentriX

Tytuł projektu: Utworzenie centrum informacyjno-wdrożeniowego przemysłowych technik radiacyjnych CentriX Beneficjent: Narodowe Centrum Badań Jądrowych Celem projektu jest utworzenie centrum innowacyjno-wdrożeniowego przemysłowych technik radiacyjnych CentriX, a podstawowym założeniem realizacja celów agendy badawczej, zgodnych z celami regionalnej inteligentnej specjalizacji Mazowsza. Powstałe w wyniku realizacji projektu laboratoria będą wykorzystywane przez przemysł (cel gospodarczy projektu) oraz naukę (cel niegospodarczy

Utworzenie systemu ścieżek rowerowych w gminie Jabłonna – etap II

Tytuł projektu: Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gminy Jabłonna – etap II Beneficjent: Gmina Jabłonna Projekt dotyczy budowy dróg dla rowerów wraz z tzw. infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanych w Bożej Woli przy ul. Klonowej i Dębowej, w Rajszewie i Jabłonnie wzdłuż ul. Modlińskiej (DW 630) oraz

Józefów, Wiązowna, Otwock, Sulejówek, Karczew, Halinów – 45 km tras rowerowych

Tytuł projektu: Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF Beneficjent: Miasto Józefów Partnerzy w projekcie: Gmina Wiązowna, Miasto Otwock, Miasto Sulejówek, Gmina Karczew i Gmina Halinów Ideą wspólnej budowy ścieżek rowerowych było poprowadzenie inwestycji tak, by łączyły one kolejne gminy. By chodniki i ścieżki rowerowe nie urywały się nagle, a wspólnie tworzyły zintegrowany

Prace renowacyjne w piwnicach oraz w parku Pałacu Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej

Tytuł projektu: Renowacja i adaptacja piwnic oraz parku zabytkowego Pałacu Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej Beneficjent: Gmina Klembów Inwestycja dotycząca zabytkowego pałacu Łuszczewskich zapewniła Gminie Klembów w 2020 r III miejsce w województwie mazowieckim w I etapie Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.” Pałac został wybudowany został w 1680 r. na polecenie rodziny Łuszczewskich

AWAS-Serwis sp. z o. o.: Innowacyjna usługa odwadniania osadów z urządzeń kanalizacyjnych

Tytuł projektu : Wdrożenie innowacyjnej usługi na bazie wyników prac B+R w firmie AWAS-Serwis sp. z o. o. Beneficjent: „AWAS SERWIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Przedmiotem projektu było wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, a ostatecznym efektem jego realizacji było wprowadzenie na rynek innowacyjnej usługi odwadniania osadów pochodzących z urządzeń infrastruktury

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Ożarów Mazowiecki

Tytuł projektu: Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ożarów Mazowiecki Beneficjent: Gmina Ożarów Mazowiecki Projekt termomodernizacyjny gminy, obejmujący prace wykonywane w dwóch lokalizacjach – Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim oraz Pływalni Miejskiej – Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim był nominowany do finału Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku

Budowa sieci dróg rowerowych w gminie Nadarzyn

Tytuł projektu: Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach ZIT –kolejny etap Beneficjent: Gmina Nadarzyn W ramach projektu na terenie gminy Nadarzyn zostało wykonanych 17,118 km ścieżek rowerowych. Powstało także 6 punktów Bike & Ride – każdy z 10 miejscami postojowymi oraz dwa punkty serwisowe z pompkami do kół rowerowych, zestawami narzędzi i

„Parkuj i Jedź” w gminie Nadarzyn

Tytuł projektu: „Parkuj i Jedź” w gminie Nadarzyn Beneficjent: Gmina Nadarzyn Celem projektu było przeniesienie motoryzacji indywidualnej na rzecz transportu niezmotoryzowanego i komunikacji zbiorowej, a realizacja inwestycji pozwoliła na skoordynowanie różnych środków komunikacji (samochody, rowery, komunikacja zbiorowa), skrócenie czasu podróży oraz redukcję emisji spalin. W ramach projektu na terenie gminy Nadarzyn wybudowano i w 2020

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie warszawskim zachodnim

Tytuł projektu: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie warszawskim zachodnim wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii Beneficjent: Powiat Warszawski Zachodni Projekt termomodernizacyjny obejmujący m.in. wykorzystanie OZE (energia słoneczna – fotowoltaika) i wymianę oświetlenia na energooszczędne dotyczył czterech budynków należących do powiatu: – Środowiskowy Dom Samopomocy w Łubcu, – budynek Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie

Innowacje produktowe w firmie AMARGO opracowane dzięki utworzeniu infrastruktury B+R

Tytuł projektu : Innowacje produktowe w firmie AMARGO opracowane dzięki utworzeniu infrastruktury B+R Beneficjent: AMARGO SP. Z O. O. SP. K Zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty realizacji badań planowanych do przeprowadzenia dzięki infrastrukturze tworzonej w ramach projektu w postaci innowacyjnych zbiorników specjalistycznych można określić jako bardzo duże. Dzięki zrealizowaniu projektu firmy AMARGO na rynek trafią innowacyjne

Rewitalizacja centrum Osady Fabrycznej w Żyrardowie

Tytuł projektu : Zintegrowany projekt rewitalizacji centrum osady fabrycznej w Żyrardowie służący aktywizacji społecznej i gospodarczej Beneficjent: Miasto Żyrardów Partnerzy w projekcie: Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie, Gmina Grodzisk Mazowiecki Przedmiotem projektu była rewitalizacja Osady Fabrycznej w Żyrardowie, służąca aktywizacji społecznej i gospodarczej. Głównym celem projektu było ożywienie społeczno-gospodarcze zmarginalizowanego/kryzysowego obszaru Miasta Żyrardowa poprzez nadanie

Remont Pałacyku Koelichenów i nowe Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej na ul. Siarczanej 6

Tytuł projektu : Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa Partnerzy w projekcie: Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy, Stare Nowe Moje Włochy Projekt dostosowania wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej Warszawy składał się z dwóch części: 1. W ramach pierwszej części projektu, zabytkowa

AVICON: Głowica do automatycznej klasyfikacji typu/cech/wad produktów w rozwiązaniach sortowniczych

Tytuł projektu : Głowica do klasyfikacji danych hiperspektralnych w czasie rzeczywistym metodą przyrostowego uczenia Beneficjent: AVICON Małgorzata Rosz Firma AVICON wprowadziła na rynek innowacyjny produkt w postaci głowicy hiperspektralnej, który istotnie poszerzył możliwości sortowania maszyny sortowniczej. Opracowana głowica pozwoliła na wprowadzenie do oferty firmy całej rodziny rozwiązań (zarówno w zakresie kamer i ich obudowy, jak

Multidyscyplinarne Centrum Badawcze UKSW

Tytuł projektu : Multidyscyplinarne Centrum Badawcze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Beneficjent: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Partnerzy w projekcie: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Ośrodek Przetwarzania Informacji PIB, KGHM SA, PGE SA, GEOCOM, TERMOCENT UKSW za realizację Multidyscyplinarnego Centrum Badawczego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie otrzymało Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju 2020 w

Innowacyjna edukacja w szkołach na Targówku

Tytuł projektu : Innowacyjna edukacja w szkołach na Targówku Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnica Targówek Partner w projekcie: Stowarzyszenie „Vox Humana” Założeniem projektu było podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Uczestnicy projektu pochodzili z dwóch szkół

Mazowieckie Centrum Badawczo-Rozwojowe Diagnostyki Matki i Dziecka

Tytuł projektu : Mazowieckie Centrum Badawczo-Rozwojowe Diagnostyki Matki i Dziecka Beneficjent: Instytut Matki i Dziecka Wdrożenie inwestycji polegającej na budowie innowacyjnego na skalę europejską ośrodka prac B+R przy Instytucie Matki i Dziecka spowoduje, że ośrodek ten będzie oferował niedostępne gdzie indziej badania – zarówno pod względem zakresu, kompleksowości, unikatowości wybranych procedur, jak i szybkości dostępu

20 nowych tras w rowerowej sieci Warszawy

Tytuł projektu : Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF – etap I Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa Partnerzy w projekcie: Gmina Miasto Marki, Miasto Ząbki Projekt obejmował budowę/przebudowę odcinków dróg rowerowych o charakterze komunikacyjnym o długości 72,66 km. Wybudowanych/zmodernizowanych zostało aż 20 tras rowerowych. W ramach całego projektu zostały wybudowane i przebudowane drogi

OPS Praga-Południe: Celem jest praca

Tytuł projektu : Celem jest praca Beneficjent: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy Realizacja projektu miała na celu wzrost aktywności społeczno-zatrudnieniowej 30 osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego i ubóstwa. Założeniem realizacji projektu było nabycie, przywrócenie, wzmocnienie kompetencji społecznych i zawodowych objętych nim osób. Kształcono je m.in. w

Zakup 6 nowych pociągów Kolei Mazowieckich

Tytuł projektu : Zakup 6 sztuk nowych pięcioczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych Beneficjent: Koleje Mazowieckie – KM sp. z o.o. Przedmiotem Projektu był zakup 6 sztuk nowych pięcioczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych, pakiet pozderzeniowo-naprawczy, szkolenie pracowników oraz zakup symulatora jazdy pociągiem. Nowy tabor będący przedmiotem projektu przewidziany jest do obsługi połączeń regionalnych na obszarze województwa mazowieckiego po

Enovio Sp. z o.o: Centrum badawczo-rozwojowe i opracowanie innowacyjnych i inteligentnych mebli miejskich

Tytuł projektu : Utworzenie zaplecza badawczo-rozwojowego spółki Enovio Sp. z o.o., zorientowanego na prowadzenie prac B+R w obszarze technologii geoinformacyjnych oraz systemów optoelektronicznych sfery Smart Cities Beneficjent: Enovio Sp. z o.o. Centrum badawczo-rozwojowe Enovio Sp. z o.o. to jeden z ważniejszych elementów strategii spółki, związany z jej rozwojem w kierunku produktów dostępnych już na rynku

EDGE NPD sp. z o.o.: ABTSHIELD – tarcza przeciw botom i trollom internetowym

Tytuł projektu : ABTSHIELD – tarcza przeciw botom i trollom internetowym Beneficjent: EDGE NPD sp. z o.o. Partner w projekcie: Instytut Badań Systemowych PAN EDGE NPD to w 100% polska firma zajmująca się tworzeniem Innowacji na rynku usług Business Intelligence (AI, Machine Learning). Za usługę ABTSHIELD rozwijaną w ramach projektu firma otrzymała w 2020 roku

Rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pilawie

Tytuł projektu : Rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pilawie Beneficjent: Miasto i Gmina Pilawa Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Pilawie zdobył 2 miejsce pod względem liczby głosów w Ogólnopolskim Konkursie Otwartym MODERNIZACJA ROKU & BUDOWA XXI w. Edycja XXIII 2018. Przedmiotem projektu były modernizacja oraz rozbudowa dwukondygnacyjnego budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pilawie. Obecnie obiekt

Remont bloków komunalnych/socjalnych w Łosicach

Tytuł projektu: Poprawa jakości i dostępności do mieszkań komunalnych i socjalnych na obszarze rewitalizowanym, dzięki odnowie tkanki mieszkaniowej bloków komunalnych/socjalnych ul. Czarkowskiego 4 i Kilińskiego 8 Beneficjent: Miasto i Gmina Łosice Partner w projekcie: Ochotnicza Straż Pożarna w Niemojkach Projekt zdobył I miejsce w kategorii Inwestycja Roku 2019 w Plebiscycie TOP REGIONU organizowanym przez Katolickie

Park, drogi, przedszkola – projekty rewitalizacyjne w Łosicach

Tytuł projektu : Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszarów zdegradowanych, poprzez realizację projektów rewitalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Łosice Beneficjent: Miasto i Gmina Łosice Partner w projekcie: Powiat Łosicki Projekt zdobył I miejsce w kategorii Inwestycja Roku 2019 w Plebiscycie TOP REGIONU organizowanym przez Katolickie Radio Podlasie i portal Podlasie24 Celem projektu było ożywienie zmarginalizowanych

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Węgrowie

Tytuł projektu : Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Węgrowie Beneficjent: Miasto Węgrów Przedmiotem projektu było przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych i modernizacyjnych zwiększających efektywność energetyczną oraz ekologiczną 8 budynków użyteczności publicznej w 6 lokalizacjach: 1.Szkoła Podstawowa nr 2 (3 budynki w tym sala gimnastyczna) 2. Gimnazjum ( ob. Szkoła Podstawowa nr 1) 3. Przedszkole Nr 2 „Pod

Odnowiony teren nad zalewem i rzeką Korzeniówką oraz modernizacja kina „Górnik” w Szydłowcu

Tytuł projektu : Rozwój aktywności społeczno-gospodarczej obszarów rewitalizowanych poprzez: zagospodarowanie terenu nad zalewem, rzeką Korzeniówką oraz modernizację kina Górnik w Szydłowcu Beneficjent: Gmina Szydłowiec Projekt dotyczy rewitalizacji obszaru Starego Miasta wraz z przyległymi ulicami na terenie Gminy Szydłowiec, a jego zakres prac obejmuje: – zagospodarowanie terenu zalewu infrastrukturą sportowo-rekreacyjną: boisko, skate park, parkingi, – wykonanie

Modernizacja ośrodka nad Stawem Górnym w Pionkach

Tytuł projektu : Modernizacja infrastruktury nad Stawem Górnym w Pionkach szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze Beneficjent: Gmina Miasto Pionki Projekt modernizacji infrastruktury nad Stawem Górnym w Pionkach zdobył III miejsce w plebiscycie internetowym – klasyfikacja wg kategorii Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja roku i budowa XXI wieku”, a dokładniej z tak dużym zainteresowaniem internautów

Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Szpitala w Iłży

Tytuł projektu : Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Szpitala w Iłży w celu zwiększenia dostępności usług medycznych SPZZOZ Szpital w Iłży (sprzęt medyczny) Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży Realizacja projektu przyczyniła się do podniesienia jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Iłża oraz regionu radomskiego. Celem głównym projektu była poprawa jakości oraz

Rozbudowa i przebudowa zabytkowego kina „Świt” w Zwoleniu

Tytuł projektu : Wzrost dostępności oraz rozwój zasobów kulturowych poprzez rozbudowę i przebudowę zabytkowego kina „Świt” w Zwoleniu Beneficjent: Gmina Zwoleń Zwoleń może obecnie poszczycić się posiadaniem nowoczesnego obiektu rekreacyjno-edukacyjno-kulturalnego – m.in. z salą widowiskową, siedzibą Młodzieżowej Orkiestry Dętej, salą zajęć warsztatowych zespołów tanecznych oraz miejscem realizacji inicjatyw kulturalno-edukacyjnych, zlokalizowanych w zabytkowym budynku dawnego kina

Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie Gminy Myszyniec

Tytuł projektu: Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie Gminy Myszyniec Beneficjent: Gmina Myszyniec Partnerzy w projekcie: Powiat Ostrołęcki, Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu, Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem”, Ochotnicza Straż Pożarna w Wydmusach Projekt wyróżnia głównie jego proekologiczny charakter. Realizacja projektu przyczynia się w dużym stopniu do zachowania

Droga powiatowa nr 4403 W na terenie gminy Goworowo w sieci TEN-T

Tytuł projektu: Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej nr 4403 W na terenie gminy Goworowo, powiatu ostrołęckiego w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnej struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T Beneficjent: Powiat Ostrołęcki Inwestycja polegała na rozbudowie drogi powiatowej nr 4403 W przebiegającej od drogi 8 – Turzyn – Brańszczyk – Niemiry – Knurowiec – Długosiodło – Goworowo

Wyszków: Park im. Karola Ferdynanda Wazy oraz Obelisk Wazów w nowej odsłonie

Tytuł projektu: Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszków poprzez ochronę obiektów zabytkowych Beneficjent: Gmina Wyszków Partnerzy w projekcie: Liga Morska i Rzeczna Oddział w Wyszkowie, Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Idziego w Wyszkowie Celem projektu była poprawa dostępu do kultury w Gminie Wyszków poprzez ochronę oraz efektywne wykorzystanie zabytkowych obiektów. Przedmiotem projektu była poprawa stanu technicznego oraz

Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej w Wyszkowie

Tytuł projektu : Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez wdrożenie pakietu rozwiązań komunikacyjnych w Wyszkowie –etap I Beneficjent: Gmina Wyszków Partnerzy w projekcie: Powiat Wyszkowski, Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej SA w Ostrołęce Głównym celem projektu były poprawa poziomu i jakości życia oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Gminie Wyszków poprzez rozwój niezmotoryzowanego transportu indywidualnego oraz zwiększenie wykorzystania

Centrum Aktywizacji Biznesu w powiecie przasnyskim

Tytuł projektu : Centrum Aktywizacji Biznesu – Remont i przebudowa z rozbudową budynku Starostwa Powiatowego w Przasnyszu z dostosowaniem jego części do wspomagania przedsiębiorczości oraz polepszania obsługi procesów inwestycyjnych Beneficjent: Powiat Przasnyski Partnerzy w projekcie: Miasto Przasnysz, Gmina Przasnysz Główny cel jaki przyświecał powstaniu Centrum Aktywizacji Biznesu była chęć zainicjowania i wzmocnienia korzystnych zmian społeczno-gospodarczych

Inkubacja i wsparcie ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim

Tytuł projektu : Inkubacja i wsparcie ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim Beneficjent: Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Celem projektu jest wzrost integracji zawodowej i społecznej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Cel ten realizowany jest poprzez tworzenie miejsc pracy w nowozakładanych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych. W ramach projektu powstaną 43 nowe miejsca pracy, a wsparcie

Usługi opiekuńcze na terenie miasta Ostrów Mazowiecka

Tytuł projektu : Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka Beneficjent: Miasto Ostrów Mazowiecka Partnerzy w projekcie: Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej Projekt obejmował działania na rzecz ułatwienia dostępu do usług społecznych osób niesamodzielnych z terenu miasta Ostrów Mazowiecka poprzez zwiększenie zakresu i ilości usług społecznych sprzyjających deinstytucjonalizacji. W ramach

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 na terenie Ostrołęki

Tytuł projektu : Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 w odcinku ul. Ostrowskiej i ul. Słowackiego na terenie miasta Ostrołęki Beneficjent: Miasto Ostrołęka Projekt obejmował przebudowę dwóch odcinków drogi wojewódzkiej nr 627 tj. ul. Ostrowskiej i ul. Słowackiego. Miał on na celu poprawę spójności regionalnej sieci drogowej z układem dróg krajowych – zwiększenie przepustowości DW627, stanowiącej

Odnawialne źródła energii w gminie Ostrów Mazowiecka

Tytuł projektu : Odnawialne źródła energii w gminie Ostrów Mazowiecka Beneficjent: Gmina Ostrów Mazowiecka Projekt miał na celu zastąpienie obecnie wykorzystywanych, tradycyjnych źródeł energii do ogrzewania centralnego oraz wody instalacjami pochodzącymi z odnawialnych źródeł energii. Polegał na montażu: 380 kolektorów słonecznych i 46 kotłów na biomasę w budynkach gospodarstw domowych oraz 4 instalacji fotowoltaicznych w

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Płońsk

Tytuł projektu : Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Płońsk Beneficjent: Gmina Miasto Płońsk Projektem głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej objęto cztery budynki użyteczności publicznej: – Szkoły Podstawowej nr 2, – Szkoły Podstawowej nr 3, – Szkoły Podstawowej nr 4, – Przedszkola nr 1. Celem projektu było podwyższenie standardu energetycznego wszystkich budynków poprzez m.in.

Płońsk: Wielka sztuka w małym mieście

Tytuł projektu : Wielka sztuka w małym mieście Beneficjent: Gmina Miasto Płońsk Partnerzy w projekcie: Gmina Płońsk, Miejskie Centrum Kultury w Płońsku „Wielka sztuka w małym mieście” to projekt, którego głównym celem była kompleksowa rewitalizacja dwóch zniszczonych kamienic zlokalizowanych w ścisłym centrum miasta Płońska, przy ul. Płockiej 2 i ul. Grunwaldzkiej 2. Rynek to miejsce,

Odnawialne źródła energii w gminie Lubowidz

Tytuł projektu : Odnawialne źródła energii w Gminie Lubowidz Beneficjent: Miasto iGmina Lubowidz Zastosowanie instalacji pozwalających na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gminie Lokalnie to lokalnie jedyny taki realizowany projekt. Celem projektu było zwiększenie udziału OZE w ogólnej produkcji energii, czego wynikiem miała być znaczna redukcja emisji CO2. Udało się to dzięki inwestycji polegającej na

Wieża ciśnień z Parkiem Nauki Torus oraz Kamienica i Klubokawiarnia W18 w Ciechanowie

Tytuł projektu : Wzrost regionalnego potencjału turystycznego przez rewaloryzację zabytkowej kamienicy i wieży ciśnień w Ciechanowie oraz nadanie im nowych funkcji edukacyjno-kulturalnych Beneficjent: Gmina Miejska Ciechanów Partnerzy w projekcie: Politechnika Warszawska, Powiat Ciechanowski Ciechanowska wieża ciśnień (wraz z parkiem nauki) znalazła się wśród dziesięciu Top Inwestycji Komunalnych nagrodzonych w konkursie organizowanym przez serwis portalsamorzadowy.pl (w

Renowacja krypt grobowych w kościele i zabytkowych nagrobków na cmentarzu w Opinogórze

Tytuł projektu : Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych – renowacja krypt grobowych w kościele i zabytkowych nagrobków na cmentarzu w Opinogórze Beneficjent: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze Projekt jest powiązany z innymi przedsięwzięciami Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, w którym od kilkunastu lat przywraca się w przestrzeni historycznej obiekty, które już tu istniały, a

Aranżacja ekspozycji w Oranżerii Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

Tytuł projektu : Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystania – aranżacja ekspozycji w Oranżerii Muzeum Romantyzmu w Opinogórze z zastosowaniem technologii audiowizualnych Beneficjent: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze Głównym celem projektu była taka aranżacja pomieszczeń w muzealnej oranżerii, aby było to miejsce ciekawe i przyjazne dla turystów, szczególnie tych najmłodszych, a

Rewitalizacja nabrzeża wiślanego w Płocku

Tytuł projektu : Aktywizacja społeczno-gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka Beneficjent: Gmina – Miasto Płock Partner w projekcie: Miasto i Gmina Gąbin Wygrana w głosowaniu czytelników PortaluSamorządowego.pl w ramach VIII edycji konkursu Top Inwestycje Komunalne 2019, miejsce w gronie laureatów plebiscytu uhonorowanych podczas gali towarzyszącej XI Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu w Katowicach w 2019 r. oraz

Rozwój systemu zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Płocka

Tytuł projektu : Rozwój systemu zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Płocka Beneficjent: Gmina – Miasto Płock Partnerzy w projekcie: Miasto i Gmina Gąbin, Gmina Stara Biała, Gmina Nowy Duninów Zintegrowane, spójne i kompleksowe przedsięwzięcie, ukierunkowane na rozwój infrastruktury na rzecz zrównoważonej mobilności miejskiej, zmniejszenia zatłoczenia motoryzacyjnego, zwiększenie atrakcyjności i komfortu podróżowania transportem