110. Wdrożenie wyników prac B+R w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnej linii wegańskich kosmetyków dedykowanych włosom o różnej porowatości

KATEGORIA: PRZEDSIĘBIORCZE FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nazwa Beneficjenta: Beneficjent: HISKIN Sp. z o.o.  Opis projektu:  Przedmiotem projektu jest wdrożenie do produkcji i wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów – nowej linii wegańskich kosmetyków, z wysoką zawartością składników pochodzenia naturalnego, dedykowanych do włosów o różnej porowatości i uwzględniających równowagę PEH (proteiny-emolienty-humekanty). Efektem projektu jest wdrożenie do praktyki gospodarczej wyników własnych

111. Wdrożenie wyników prac B+R nad innowacyjną powłoką antykorozyjną do produkcji elementów konstrukcyjnych instalacji fotowoltaicznych

KATEGORIA: PRZEDSIĘBIORCZE FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nazwa Beneficjenta: Energy 5 Sp. z o.o.  Opis projektu:  Celem niniejszego projektu było wdrożenie do produkcji zleconych i dedykowanych spółce Energy5 wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania nowoczesnej powłoki antykorozyjnej dla konstrukcji instalacji OZE. Wdrożenie wyników było możliwe dzięki zakupowi zestawu urządzeń produkcyjnych, na który składają się: linia technologiczna z prasą hydrauliczną,

112. Wdrożenie na rynek międzynarodowy autorskiego optymalizatora z analizatorem napięcia oraz modułem GSM celem rozwoju EKO VOLT Sp. z o.o.

KATEGORIA: PRZEDSIĘBIORCZE FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nazwa Beneficjenta: EKO VOLT Sp. z o.o. Opis projektu:  Ogólnym założeniem projektu jest komercjalizacja opracowanych badań, przeprowadzonych w odpowiedzi na zapotrzebowanie międzynarodowego rynku elektrycznego. Dzięki wdrożeniu innowacji opisanej we wniosku, dowłasnej działalności, polegającej na zaoferowaniu znacząco udoskonalonych produktów, nastąpi zwiększenie konkurencyjności firmy EKO VOLT na rynku międzynarodowym. Głównym założeniem działalności było wprowadzenie

113. Wdrożenie druku opakowań kartonowych w technologii precyzyjnego offsetu

KATEGORIA: PRZEDSIĘBIORCZE FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nazwa Beneficjenta: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Iwonex” Iwona Teresa Księżopolska   Opis projektu:  Przedmiotem projektu był zakup maszyn ciągu technologicznego oraz wdrożenie zakładowego standardu obiegu danych, niezbędnych do wdrożenia innowacyjnego druku opakowań kartonowych w technologii precyzyjnego offsetu.   Głównym celem projektu było wdrożenie innowacji procesowej w postaci zaawansowanej technologii druku opakowań wysokogramaturowych przy użyciu rozbarwień własnych

114. Wdrożenie wyników prac B+R nad platformą CENT® (CultureEcologyNatureTechnology®) w celu wprowadzenia na rynek szerokiej oferty produktów biodostępnych dla skóry i przyjaznych środowisku naturalnemu, opartych na technologii ciekłych kryształów

KATEGORIA: PRZEDSIĘBIORCZE FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nazwa Beneficjenta: GREHEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  Opis projektu:  Przedmiotem projektu był zakup środków trwałych tj. urządzeń produkcyjnych oraz wartości niematerialnych i prawnych, który umożliwił uruchomienie produkcji wyrobów kosmetycznych opartych na strukturach ciekłokrystalicznych tj. na platformie CENT® (CultureEcologyNatureTechnology®). Dzięki naturalnej bazie ciekłokrystalicznej uzyskujemy dodatkowe korzyści w postaci: lepsze przenikanie surowców aktywnych, struktury

115. Wdrażanie innowacyjnej technologii fotostabilizacji opakowań giętkich i etykiet

KATEGORIA: PRZEDSIĘBIORCZE FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nazwa Beneficjenta: A-Z Color Sp. z o. o. sp. k. Opis projektu:  Przed Głównym celem projektu było wdrożenie własnej nowej technologii (opracowanej na zlecenie)  umożliwiającej rozwiązanie znaczącego problemu wynikającego z fotodegradacji opakowań i etykiet w branży spożywczej. Dzięki temu wprowadzony został na rynek krajowy, a w szczególności na rynki zagraniczne nowy produkt-

116. Wdrożenie wyników prac B+R nad znacząco ulepszonymi mocowaniami budowlanymi

KATEGORIA: PRZEDSIĘBIORCZE FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nazwa Beneficjenta: AGS Sp. z o.o.  Opis projektu:  Przedmiotem projektu było wdrożenie wyników prac B+R zleconych jednostce naukowej w zakresie opracowania nowoczesnych łączników budowlanych na bazie innowacyjnych materiałów oraz rozwiązań konstrukcyjnych. W wyniku zrealizowanej usługi B+R powstała innowacja produktowa – grupa innowacyjnych mocowań o wyróżniających tłoczeniach i perforacjach wpływających na efektywność energetyczną

117. Wdrożenie innowacyjnej usługi na bazie wyników prac B+R w firmie AWAS-Serwis sp. z o. o. 

KATEGORIA: PRZEDSIĘBIORCZE FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nazwa Beneficjenta: „AWAS SERWIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  Opis projektu:  Projekt miał na celu wzrost aktywności inwestycyjnej firmy AWAS Serwis sp. z o.o. Jego przedmiotem było wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ostatecznym efektem realizacji Projektu było wprowadzenie na rynek innowacyjnej usługi odwadniania osadów pochodzących z urządzeń infrastruktury