28. Nowe Centrum Operacji Naczyniowych i Onkologicznych Mózgu w warszawskim Szpitalu Bródnowskim

Projekt: Utworzenie Centrum operacji naczyniowych i onkologicznych mózgu ze wsparciem technik obrazowania w czasie rzeczywistym silnego pola magnetycznego z zastosowaniem wysoko zaawansowanych technologii neurochirurgicznych poprzez rozbudowę istniejącego już ośrodka (Interwencyjne Centrum Neuroterapii – INC) Beneficjent: Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. Rozbudowa istniejącego już ośrodka – Interwencyjnego Centrum Neuroterapii – możliwa dzięki dofinansowaniu z Unii

29. Szpital w Ciechanowie z nową aparaturą specjalistyczną

Projekt: Zakup specjalistycznej aparatury medycznej wraz z adaptacją pomieszczeń Beneficjent: Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie W ramach Projektu została zakupiona specjalistyczna aparatura medyczna, zostały wykonane roboty budowlane mające na celu dostosowanie pomieszczeń do zakupionego sprzętu oraz zostały wykonane prace związane z wyposażeniem oraz integracją z systemami informatycznymi następującego sprzętu: tomografu komputerowego, rezonansu magnetycznego, angiografu, mammografu

30. Poprawa warunków leczenia psychiatrycznego w Szpitalu Drewnica

Projekt: Poprawa funkcjonowania i efektywności kosztowej leczenia psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica Beneficjent: Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o. Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o. w Ząbkach/k Warszawy to nowoczesne centrum opieki psychiatrycznej zapewniające pacjentom w kryzysie psychicznym najwyższe standardy leczenia, opieki, terapii i rehabilitacji. Budowa pawilonu szpitala to jedna z najważniejszych

31. Nowoczesna aparatura medyczna w SPZZOZ Wyszków

Projekt: Wyposażenie SPZZOZ w Wyszkowie w nowoczesną aparaturę medyczną Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie Realizacja projektu ma na celu poprawę dostępności do nowoczesnych metod leczenia na terenie powiatu wyszkowskiego i miasta Wyszków. Celem głównym projektu jest poprawa jakości udzielania świadczeń zdrowotnych poprzez zakup nowoczesnego sprzętu medycznego. Wyposażenie SPZZOZ w Wyszkowie w

32. Nowa jakość usług medycznych w SPZZOZ w Przasnyszu

Projekt: Podniesienie poziomu opieki zdrowotnej w SP ZZOZ w Przasnyszu w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego pacjenta oraz jakości usług medycznych Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu Inwestycja miała na celu poprawę jakości życia mieszkańców obszarów subregionu ostrołęckiego poprzez zwiększenie dostępności i jakości świadczonych usług zdrowotnych, dzięki doposażeniu SPZZOZ w Przasnyszu w nowoczesny

33. Koordynowana kompleksowa opieka kardiologiczna w Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach

Projekt: Koordynowana kompleksowa opieka kardiologiczna w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. Beneficjent: Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. Celem główny przedsięwzięcia były poprawa kompleksowości, efektywności i dostępności wysokiej jakości usług medycznych i polepszenie jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie

34. Szpital Wojewódzki w Siedlcach z nowym Ośrodkiem Onkologii

Projekt: Budowa Siedleckiego Ośrodka Onkologii Beneficjent: Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. Budowa Siedleckiego Ośrodka Onkologii w strukturze Mazowieckiego Szpitala w Siedlcach stanowi odpowiedź współczesnej medycyny na stawiane przed nią wyzwania epidemiologiczne trendów demograficznych w zakresie chorób onkologicznych. Główny filar Projektu stanowi zakupiona nowoczesna i wysokospecjalistyczna aparatura medyczna