Laureaci Plebiscytu #eFEktUE – nominacje do konkursu Lider Zmian 2023

KATEGORIA: SUBREGION CIECHANOWSKI

NOMINACJE:

 • Gmina Miasto Płońsk

Projekt: Wielka sztuka w małym mieście

Partnerzy: Gmina Płońsk, Miejskie Centrum Kultury w Płońsku

 • Gmina Miejska Ciechanów

Projekt: Wzrost regionalnego potencjału turystycznego przez rewaloryzację zabytkowej kamienicy i wieży ciśnień w Ciechanowie oraz nadanie im nowych funkcji edukacyjno-kulturalnych

Partnerzy: Politechnika Warszawska, Powiat Ciechanowski

ZWYCIĘZCA:

 • Miasto i Gmina Lubowidz

Projekt: Odnawialne źródła energii w Gminie Lubowidz

KATEGORIA: SUBREGION OSTROŁĘCKI

NOMINACJE:

 • Gmina Myszyniec

Projekt: Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie Gminy Myszyniec

Partnerzy: Powiat Ostrołęcki, Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu, Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem”, Ochotnicza Straż Pożarna w Wydmusach

 • Gmina Wyszków

Projekt: Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszków poprzez ochronę obiektów zabytkowych

Partnerzy: Liga Morska i Rzeczna Oddział w Wyszkowie, Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Idziego w Wyszkowie

ZWYCIĘZCA:

 • Miasto Ostrów Mazowiecka

Projekt: Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka

Partner: Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej

KATEGORIA: SUBREGION PŁOCKI

NOMINACJĘ OTRZYMUJE I JEDNOCZEŚNIE ZWYCIĘZCĄ W KATEGORII JEST:

 • Gmina – Miasto Płock

NOMINACJA:

Projekt: Rozwój systemu zrównoważonej mobilności miejskiej  na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Płocka

Partnerzy: Miasto i Gmina Gąbin, Gmina Stara Biała, Gmina Nowy Duninów

ZWYCIĘZCA:

Projekt: Aktywizacja społeczno-gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka

Partner: Miasto i Gmina Gąbin

KATEGORIA: SUBREGION RADOMSKI

NOMINACJA:

 • Gmina Zwoleń

Projekt: Wzrost dostępności oraz rozwój zasobów kulturowych poprzez rozbudowę i przebudowę zabytkowego kina „Świt” w Zwoleniu

ZWYCIĘZCA:

 • Gmina Miasto Pionki

Projekt: Modernizacja infrastruktury nad Stawem Górnym w Pionkach szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze

KATEGORIA: SUBREGION SIEDLECKI

ZWYCIĘZCA:

 • Miasto Węgrów

Projekt: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Węgrowie

KATEGORIA: SUBREGION WARSZAWA

NOMINACJE:

 • Miasto Stołeczne Warszawa

Projekt: Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF – etap I

Partnerzy: Gmina Miasto Marki, Miasto Ząbki

 • Instytut Matki i Dziecka

Projekt: Mazowieckie Centrum Badawczo-Rozwojowe Diagnostyki Matki i Dziecka

 • Koleje Mazowieckie – KM Sp. z o.o.

Projekt: Zakup 6 sztuk nowych pięcioczłonowych elektrycznych Zespołów Trakcyjnych

 • Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnica Targówek

Projekt: Innowacyjna edukacja w szkołach na Targówku

Partner: Stowarzyszenie „Vox Humana”

ZWYCIĘZCA:

 • Enovio Sp. z o.o.

Projekt: Utworzenie zaplecza badawczo-rozwojowego spółki Enovio Sp. z o.o., zorientowanego na prowadzenie prac B+R w obszarze technologii geoinformacyjnych oraz systemów optoelektronicznych sfery Smart Cities

KATEGORIA: SUBREGION WARSZAWSKI WSCHODNI

NOMINACJA:

 • AWAS SERWIS Sp. z o.o.

Projekt: Wdrożenie innowacyjnej usługi na bazie wyników prac B+R w firmie AWAS-Serwis Sp. z o.o.

ZWYCIĘZCA:

 • Gmina Klembów

Projekt: Renowacja i adaptacja piwnic oraz parku zabytkowego Pałacu Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej

KATEGORIA: SUBREGION WARSZAWSKI ZACHODNI

NOMINACJE:

 • Powiat Warszawski Zachodni

Tytuł projektu: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie warszawskim zachodnim wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii

 • AMARGO Sp. z o.o. Sp. k.

Tytuł projektu: Innowacje produktowe w firmie AMARGO opracowane dzięki utworzeniu infrastruktury B+R

ZWYCIĘZCA:

 • Gmina Ożarów Mazowiecki

Tytuł projektu: Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ożarów Mazowiecki

KATEGORIA: SUBREGION ŻYRARDOWSKI

ZWYCIĘZCA:

 • Miasto Żyrardów

Tytuł projektu: Zintegrowany projekt rewitalizacji centrum osady fabrycznej w Żyrardowie służący aktywizacji społecznej i gospodarczej

Partnerzy: Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie, Gmina Grodzisk Mazowiecki