6. Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż

KATEGORIA: ZIELONE FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasto Raciąż

Opis projektu:

W ramach jego wykonania do przewidzianych prac włączono siedem budynków miejskich, znajdujących się na terenie miasta – Urząd Miejski, budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji, Halę Sportową przy Stadionie Miejskim, Szkołę Podstawową im. Stanisława Konarskiego, Miejskie Przedszkole oraz budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej/Bibliotekę (budynek po byłej poczcie). W zakresie działań znalazły się:

•              Docieplanie ścian i zabezpieczanie fundamentów;

•              Wymiana okien i drzwi;

•              Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania;

•              Montaż paneli fotowoltaicznych;

•              Wymiana dotychczasowych źródeł światła na energooszczędne.

Realizacja projektu umożliwiła poprawę stanu siedmiu obiektów użytku publicznego w mieście, które z jednej strony świadczą niezwykle istotne usługi dla lokalnej społeczności, a z drugiej wymagały pilnej i kompleksowej modernizacji, ze względu na ich szczególnie niekorzystne oddziaływanie na środowisko gminy, a także z uwagi na wysokie koszty ich eksploatacji. Realizacja projektu w sposób bezpośredni przełożyła się na poprawę środowiska poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenie zapotrzebowania na energię oraz zdolność do wytwarzania czystej energii z Odnawialnych Źródeł Energii. Dzięki zrealizowaniu projektu generowane są – związane ze znacznym zmniejszeniem zużywania energii elektrycznej i energii cieplnej – kilkudziesięciotysięczne oszczędności w skali roku na wszystkich budynkach. Ponadto istotne są także efekty wizualne. Całkowity  koszt projektu wyniósł 8 671 827,78 zł, w tym 5 324 761,31 zł bezzwrotnego dofinansowania oraz 3 347 066,47 zł wkładu własnego, którego większość stanowiła pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.