11. Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez wdrożenie pakietu rozwiązań komunikacyjnych w Wyszkowie – etap I

KATEGORIA: ZIELONE FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Nazwa Beneficjenta: Gmina Wyszków

Partnerzy projektu: Powiat Wyszkowski, Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej SA w Ostrołęce

Opis projektu:

Głównym celem projektu była poprawa jakości życia oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Wyszkowie poprzez rozwój niezmotoryzowanego transportu indywidualnego oraz zwiększenie wykorzystania publicznego transportu zbiorowego. Dzięki realizacji projektu od 2018 roku mieszkańcy Wyszkowa mogą korzystać z kładki na moście drogowym, dzięki czemu zbudowaliśmy bezpieczny ciąg komunikacyjny dla pieszych i rowerzystów, łączący prawo i lewobrzeżną część miasta – to bardzo ważny punkt na mapie niezbędnych inwestycji infrastrukturalnych w zakresie mobilności miejskiej. Stworzyliśmy spójny system infrastruktury około rowerowej, która umożliwia codzienne korzystanie z ścieżek: stojaki na rowery przy szkołach, wiaty przy instytucjach publicznych czy parkingi rowerowe typu B&R przy dworcu PKS. Przez co tworzymy warunki do budowania kultury jazdy na rowerze. Zakres projektu obejmował:

  • budowę ciągu pieszo-rowerowego na moście drogowym w Wyszkowie,
  • przebudowę skrzyżowania ul Sowińskiego i Dworcowej wraz z budową ścieżki rowerowej oraz przebudową infrastruktury drogowej,
  • budowę miejsc parkingowych wzdłuż ul. Leśnej w systemie „parkuj i jedź” wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej i przebudową skrzyżowania z ul. Przemysłową,
  • zakup przystanków autobusowych,
  • wykonanie wiat/stojaków rowerowych na terenie Wyszkowa, – opracowanie dokumentu Zrównoważona Polityka Transportowa miasta Wyszkowa
  • opracowanie i wdrożenie nowej Organizacji Ruchu – stworzenie Systemu Informacji Komunikacyjnej.

Zadanie, poza poprawą jakości i funkcjonalności infrastruktury technicznej na terenie miasta, miało na celu poprawę jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych pochodzenia antropogenicznego ze źródeł powierzchniowych oraz liniowych spowodowanych przez zwiększony ruch drogowy. Projekt to zadanie wskazane w Planie Inwestycyjnym dla Miasta Ostrołęki i subregionu ostrołęckiego, będącym odpowiedzią na wspólne wyzwania i cele rozwojowe w subregionie ostrołęckim.

Link do strony internetowej projektu:

https://www.wyszkow.pl/info/zawartosc/915/

https://wyszkow.pl/info/zawartosc/905/

Linki do publikacji na temat projektu:

https://tubawyszkowa.pl/aktualnosci/czytaj/18608-jeszcze-troche-pracy-przed-nami–mieszkancami

https://wyszkowiak.pl/index.php?cmd=aktualnosci&opt=pokaz&id=752