12. Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska 2/rynek 15 oraz Rwańska 4/rynek 14/Grodzka 1 wraz z zagospodarowaniem placu rynku – Etap 1

KATEGORIA: ZIELONE FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasta Radomia

Celem głównym projektu było ożywienie społeczno-gospodarcze Śródmieścia wraz z Miastem Kazimierzowskim poprzez rewitalizację zabytkowego zespołu kamienic Deskurów na cele gospodarcze i społeczne, w tym kulturowe i edukacyjne.

W rewitalizowanych obiektach zaprojektowano następujące strefy:

  • Strefa kultury  – zaprojektowana strefa zarządzana jest przez samorządową instytucję kultury, która organizuje wystawy z wykorzystaniem nowych technologii, gromadzi obiekty materialne oraz relacje historyczne i „historię mówioną”
  • Strefa edukacyjna – jej funkcjonowanie przyczynia się do poprawy jakości oferty usług społecznych. Prowadzona w zrewitalizowanym obiekcie działalność edukacyjna ma charakter wieloaspektowy i obejmujący: edukację historyczną, obywatelską i ustawiczną oraz edukację przygotowującą młodzież do wejścia na rynek pracy.
  • Strefa przedsiębiorczości- zaprojektowana strefa przedsiębiorczości, udostępniająca początkującym przedsiębiorcom przestrzenie do prowadzenia działalności gospodarczej, stanowi impuls do rozpoczęcia własnego biznesu. Posiada charakter kompleksowy, obejmujący jak najszerszy zakres zaawansowanych usług zewnętrznych, ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej.
  • Strefa usług w której została uruchomiona działalność handlowa i usługowa – przewiduje, że powstałe punkty i lokale, których charakter działalności będzie wpisywał się w potrzeby obszaru rewitalizacji, w tym m.in. sklepy, restauracje, kawiarnie, miejsce wystaw, usług.

Ponadto zaplanowane w ramach projektu działania termomodernizacyjne umożliwiły zwiększenie efektywności energetycznej obiektu, a tym samym ograniczenie jego negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne. Rewitalizowany obiekt został w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, co przełożyło się na poprawę dostępu do istniejącej zabudowy dla tej grupy osób.

Link do strony internetowej projektu: 

https://www.radom.pl/dla-mieszkancow/inne/zadania-dofinansowane-z-budzetu-panstwa-i-panstwowych-funduszy-celowych/rewitalizacja-nieruchomosci-przy-ul-rwanska-2-rynek-15-oraz-rwanska-4-rynek-14-grodzka-1-wraz-z-zagospodarowaniem-placu-rynku-etap-1-2/  

Linki do publikacji na temat projektu:

https://mapadotacji.gov.pl/projekty/760243/#

https://radom.naszemiasto.pl/zakonczyl-sie-remont-kamienicy-deskurow-w-pazdzierniku/ar/c1-7899789

https://www.mojradom.pl/kamienica-deskurow-czeka-na-otwarcie-co-bedzie-sie-dzialo-w-zrewitalizowanym-obiekcie/