21. Ochrona zabytkowego budynku „Jatek” w Ostrowi Mazowieckiej i nadanie mu nowych funkcji kulturalnych

KATEGORIA: ZIELONE FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Nazwa Beneficjenta: Miasto Ostrów Mazowiecka

W ramach projektu poddano adaptacji na cele kulturowe zabytkowy budynek „Jatek”, wybudowany w 1903 r., znajdujący się przy ul. Pocztowej 12 w Ostrowi Mazowieckiej. Obiekt stanowi świadectwo eklektycznej architektury początku XX wieku. Wykonany z palonej cegły ceramicznej, od czasów wybudowania był siedzibą targu mięsnego. Na górze znajdowały się boksy straganowe i zaplecze, wypełniona lodem piwnica pełniła funkcję chłodni. Do 2003 r. Jatki były miejscem sprzedaży mięsa i ryb.

Przedsięwzięcie obejmowało przebudowę, remont i konserwację budynku, wyposażenie go w niezbędne instalacje, przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażenie budynku w niezbędny sprzęt oraz meble, jak również przygotowanie materiałów do ich udostępnienia.

Celem głównym projektu była aktywna i innowacyjna ochrona unikalnego obiektu zabytkowego „Jatek” i wpływ na zwiększenie potencjału kulturalnego miasta poprzez stworzenie obiektu kultury o zasięgu regionalnym. Ponadto bezpośrednimi celami projektu są m.in.: rozszerzenie zakresu i zwiększenie jakości oferty kulturalnej Ostrowi Mazowieckiej, powiatu ostrowskiego oraz Ostrołęckiego Obszaru Strategicznej Interwencji; uatrakcyjnienie oferty programowej Miejskiego Domu Kultury; efektywne wykorzystanie potencjału organizacji tzw. „sektora kreatywnego”; przeciwdziałania marginalizacji społecznej Miasta Ostrów Mazowiecka poprzez zwiększenie integracji społecznej mieszkańców dzięki promocji i upowszechnieniu kultury; promowanie Miasta Ostrów Mazowiecka jako miejsca przyjaznego społeczeństwu; upowszechnienie dostępu do wydarzeń i imprez kulturalnych wśród mieszkańców miasta. Obiektem o łącznej powierzchni 250,60 m² zarządza  Miejski Dom Kultury. Wielofunkcyjny parter to miejsce, w którym odbywają się zajęcia sekcji MDK, wykłady, spotkania z gośćmi, koncerty, konferencje czy pokazy filmowe. Piwnica służy jako pierwsza w Ostrowi Mazowieckiej galeria sztuki, która co miesiąc oferuje nową wystawę.

Link do strony internetowej projektu:  https://www.ostrowmaz.pl/dla-mieszkanca/miasto/inwestycje/rewitalizacja-miasta/jatki  

Linki do materiałów video na temat projektu:  https://www.youtube.com/watch?v=EAfQJzfPU_Q  

Linki do publikacji na temat projektu:  https://jatkimdk.pl/ 

Linki do strony projektu w mediach społecznościowych:  https://www.facebook.com/galeriasztukijatki